Toelichting huidige situatie tijdens ALV 5 juni a.s.

Beste GroenLinks-leden,

Zoals jullie in de krant en op de GroenLinks-site hebben kunnen volgen zit GroenLinks sinds 22 april niet meer aan de onderhandelingstafel. Afgelopen vrijdag hebben de vijf partijen die nu met elkaar praten – Burgerbelang, SP, PvdA, CDA/CU – laten weten er vertrouwen in te hebben dat ze op 26 mei een akkoord kunnen presenteren, om vervolgens op 10 juni het nieuwe college door de raad te laten installeren.

De GroenLinks-fractie is absoluut niet tevreden over het verloop van het onderhandelingsproces. We maken ons zorgen over de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de Zutphense politiek. In een opiniestuk in de Stentor van 11 mei pleiten Patricia en Liza namens GroenLinks voor de broodnodige vernieuwing in de politiek.

Wij zijn er, juist door het onbevredigende verloop van het onderhandelingsproces, des te meer van doordrongen dat de mooie woorden die alle politieke partijen steeds maar weer heel makkelijk in de mond nemen, vooral in daden moeten worden omgezet. Laat maar zien wat je bedoelt en dat je het waar maakt.

Onze reactie op het persbericht van de onderhandelaars is hierop gestoeld. Maar het is ook de drijfveer van Patricia om het initiatief te nemen om met alle fractievoorzitters en de burgemeester op 13 mei in gesprek te gaan over de omgang met elkaar in de gemeenteraad. Het gesprek was uiteraard niet bedoeld voor verantwoording over en analyse van het onderhandelingsproces. Dat vindt gewoon in de openbaarheid van de raad plaats en reken maar dat de inbreng van GroenLinks daar pittig zal zijn. Het doel was om aandacht te vragen voor de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we als 9 partijen en 29 raadsleden hebben om in Zutphen betrouwbare en geloofwaardige politiek te bedrijven. We hebben samen geconstateerd dat het gaat in de omgang met elkaar gaat om basisprincipes als: eerlijk en duidelijk zijn; elkaar aanspreken en je laten aanspreken; elkaar vragen stellen en echt naar elkaar luisteren. We hebben afgesproken hier samen aandacht voor te hebben en houden in de komende 4 jaar en dat het er vooral om gaat dit ‘gewoon te doen’.

Dat er afgelopen vrijdag informatie is gegeven over de lopende onderhandeling komt o.a. voort uit dit gesprek. Ander concrete afspraak is dat Burgerbelang alsnog het initiatief neemt om de eerste fase van de onderhandeling, waar GroenLinks bij aan tafel zat, af te ronden. Inmiddels heeft de GroenLinks-fractie laten weten dat dit gesprek voor ons alleen nog meerwaarde heeft als het openbaar en voor 26 mei plaatsvindt.

Kortom, de GroenLinks-fractie bereidt zich langzaam maar zeker voor op een periode oppositie. Ook in die rol zal GroenLinks staan voor open, eerlijke en vernieuwende politiek waarin we ons samen inzetten voor onze gemeente. Tijdens de ALV op 5 juni a.s. licht de GroenLinks-fractie graag toe hoe we dat willen gaan doen en hoe jullie daaraan bij kunnen dragen.

Vriendelijke groet,

Namens de GroenLinks fractie

Patricia Withagen (fractievoorzitter)