Twee pittige moties

Maandag 11 maart kreeg wethouder la Rose twee pittige moties voor de kiezen. Een motie van wantrouwen van de SP en één van afkeuring van VVD, CDA, BurgerBelang, Stadsbelang en ChristenUnie.

GroenLinks heeft deze moties niet gesteund.Aanleiding is de nieuwe aanbesteding van de thuiszorg. Daar zijn nieuwe aanbieders gekomen in de plaats van Verian. Bij medewerkers heeft dit geleid tot baanverlies of een lager salaris en onrust bij cliënten. Een pijnlijke situatie waar iedereen moeite mee heeft. Kern van de politiek discussie spitste zich toe op de vraag of wethouder la Rose de raad voldoende had geïnformeerd over de hele aanbesteding. Hij had een document ter inzage gelegd en de raad was unaniem van mening dat het beter was geweest als dit gewoon was besproken. La Rose erkende dit ook en heeft excuus aangeboden. Voor GL was het daarmee klaar. Alle oppositiepartijen namen dit zo zwaar op dat ze stevige moties in stelling brachten. Daarmee suggereerden ze dat de pijn bij de thuiszorgmedewerkers niet geleden zou zijn als er anders was aanbesteed. Volgens GL onmogelijk. Er wordt zwaar bezuinigd, het rijk legt de gemeente bezuinigingen op. Er moest 4 ton bezuinigd worden. En ja, dat doet pijn en bij GL voelen we schaamte dat dit neerkomt bij mensen met al een laag inkomen. Overigens had de SP nog wel enige reden om op dit punt zwaar in te zetten. Als landelijke partij hebben ze zich voortdurend ingezet voor een betere rechtspositie van de thuiszorgmedewerkers. Meer moeite hebben we met de opstelling van de VVD. Een zware motie inzetten terwijl het juist deze partij is die landelijk als eerste verantwoordelijk is voor meer marktwerking in de zorg en de bezuinigingen.