UITNODIGING LEDENBERAAD 20 APRIL 2007: KOERS VAN GROENLINKS

Vrijdag 20 april vindt het allereerste ledenberaad plaats dat georganiseerd wordt door het bestuur van GroenLinks Nijmegen. Het thema voor deze avond zal de koers van GroenLinks zijn. Hiervoor is gekozen omdat er enerzijds binnen onze afdeling veel kritiek leeft op de nieuwe sociaal-economische koers en het fletse groene imago, en anderzijds omdat er in 2008 een nieuw beginselprogramma van GroenLinks wordt vastgesteld.

Wij willen onze leden de mogelijkheid geven constructief een bijdrage te leveren aan de discussie op weg naar vaststelling van het beginselprogramma. De doelstelling van het ledenberaad zal vooral informerend en opiniërend zijn, en hopelijk bijdragen aan een goede bagage bij deelname aan verdere discussies.

Het ledenberaad zal bestaan uit drie delen van ieder 40 minuten. Het eerste deel zal ingaan op de inhoudelijke koers. Na 10 minuten pauze begint het tweede deel over het imago van GroenLinks en de coalitieonderhandelingen. Het derde deel zal ingaan op de partijcultuur. Iedere keer zullen de sprekers de discussie inleiden, waarna er ruimte is voor de leden om vragen te stellen en met elkaar en de sprekers in discussie te gaan.

Sprekers zijn:

Henk Nijhof

(Partijvoorzitter en voormalig wethouder in Hengelo)

Frank Köhler

(Directeur van Milieudefensie en voormalig wethouder in Amsterdam)

Alexander de Roo

(Senior beleidsadviseur milieu van de provincie Gelderland en vice-voorzitter milieucommissie Europese parlement. Daarnaast is hij Europarlementariër geweest van 1999 tot 2004).

Datum: 20 april 2007

Tijd: 19.30 tot 22.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)

Locatie: DHD Turkse Democratische Volksvereniging, Tollenstraat 83, 6531 AA Nijmegen, tel. 3226506

Interessante teksten om te lezen:

voor meer informatie: bestuur @

groenlinksnijmegen.nl