Uitnodiging Ledenvergadering 21 maart 2013

Graag nodigen wij je uit voor deze belangrijke ledenvergadering van GroenLinks Zutphen. Het bestuur heeft het plan met zoveel mogelijk belanghebbenden en geïnteresseerde burgers het programma van GroenLinks te maken. Graag leggen wij uit hoe dat in zijn werk gaat en hoe je mee kunt doen: van incidenteel op een onderwerp tot zitting nemen in de kerngroep.

Ook wordt deze avond de kandidatencommissie benoemd, die gesprekken gaat voeren met mensen die op de lijst van GroenLinks willen staan: als mogelijk raadslid, in de steunfractie, als gezichten van GroenLinks of als lijstduwers. Interesse? Laat het weten!
In snel tempo passeren enkele reglementaire zaken, waarna ruimte is om actuele en inhoudelijke onderwerpen tegen het licht te houden. Het wordt een boeiende bijeenkomst waar jouw bijdrage een onmisbaar onderdeel van kan zijn.
Om 19.30 gaat de zaal open en staat koffie/thee klaar. Er zijn bestuurs- en fractieleden waar je een praatje mee kunt maken en er liggen een paar stukken die je wellicht even in wilt kijken. Vanzelfsprekend zijn belangstellende (nog) niet-leden ook hartelijk welkom.
We hopen je te zien op 21 maart!
Hartelijke groet,
namens het bestuur van GroenLinks Zutphen,
Wim de Boer (voorzitter)