Verkeerscirulatieplan brengt burgers in 'beweging'

... en maakt de 'tongen' los.

Ca 50 burgers waren op donderdag 15 november 2007 naar het IJsselpaviljoen gekomen. De afdeling GroenLinks organiseerde een discussieavond over de evaluatie van het VCP van 1996.

Groenlinks organiseerde een discussieavond over de evaluatie van het VCP van 1996 en in het bijzonder de conceptvoorstellen van het adviesbureau XTNT om verkeersknelpunten in en om de gemeente aan te pakken. Na een korte historische inleiding over de geschiedenis van het VCP en de toenmalige doelstellingen (doorgaand verkeer over hoofdverbindingen, voortreffelijke bereikbare binnenstad, veilige en comfortabele fietsverbindingen en optimale benutting van het openbaar vervoer) door fractievoorzitter Gerard Buitink, kreeg Ronald Kager van Milieudefensie het woord. Hij schetste met name het verband tussen de luchtkwaliteit in relatie met gezondheidsproblematiek van burgers. 18000 mensen sterven gemiddeld 10 jaar eerder als gevolg van de slechte luchtkwaliteit. Vanuit gezondheidsoogpunt moet de overheid investeren in de verbetering van de luchtkwaliteit. In het bijzonder autoverkeer is voor 30 % verantwoordelijk voor de slechte luchtkwaliteit. Dat maakt dat in steden en langs drukke autowegen goed moet worden nagedacht over verkeerscirculatie en de effecten voor het directe leefmilieu voor burgers. Hij verteld over het begrip 'milieuzonering': Als blijkt dat 5 % van de vervuilendste auto's verantwoordelijk is voor 40 % van de gevaarlijk uitstoot, dan kun je proberen om die auto's te weren uit bepaalde delen van een stad. In Berlijn, Munchen krijgen die auto's vanaf 2009 een sticker waaruit blijkt dat ze in een bepaald deel van de stad niet mogen komen op straffe van een boete van € 200. Dichterbij huis is een voorbeeld uit Enschede waar voor vrachtverkeer een 'selectieve toegang' in de vorm van vergunningen wordt gehanteerd. Die vergunning geeft aan waar dat vrachtverkeer in het centrum naar 'binnen' gaat en waar het vrachtverkeer naar 'buiten' gaat. Het resultaat blijkt dat er 50 % minder zwaar vrachtverkeer in de binnenstad komt wat zowel voor de leefbaarheid van de binnenstad en de luchtkwaliteit van belang is. De vervoerders zijn enthousiast, ze 'plannen hun ritten beter. Deze suggestie zal dankbaar aangehoord zijn door een vertegenwoordiger van bewoners van de Coehoornsingel die zich ernstig zorgen maken over 'sluipverkeer' richting de Mars, zeker nu daar flink gebouwd gaat worden en veel zwaar vrachtverkeer noodzakelijk is. Een bewoner van de IJsselkade gaf aan dat vooral het asfalteren van de IJsselkade de leefbaarheid voor bewoners zal doen toenemen omdat vooral het verkeersgeluid als belastend wordt ervaren. Een bewoner van de week Leesten vroeg zich af of hij iedere 2 jaar in actie moet komen om de de gemeentelijke overheid duidelijk te maken dat de verkeerspalen 'overeind' moeten blijven, omdat er steeds weer getornd dreigt te worden aan de verkeersluwheid van de wijk waar hij nu juist voor gekozen had toen hij er ging wonen. Groenlinks liet duidelijk weten - gesteund door de aanwezige afgevaardigden van de Christenunie, D'66,PvdA voor handhaving van de huidige palen te zijn. VVDér Janssen liet weten dat - op basis van opiniepeilingen uit de wijk die volgens hem in meerderheid voor weghalen van de palen zijn - nog geen definitief standpunt te hebben. De suggestie van een 'centrumring' riep gemengde gevoelens op. Vooral bewoners van de Prins Bernhardlaan, Leeuweriklaan zijn erg bezorgd dat door weghalen van de paal bij de Prins Bernhardlaan er een nieuwe sluiproute onstaat richting Deventerweg met alle leefbaarheids- en veiligheidsgevolgen voor (leerlingen van scholen en bezoekers van zorginstellingen aan die route.