Verslag: Watskeburt?! En wat nu!

Donderdag 25 oktober jl. kwamen Zutphense GroenLinksleden bij elkaar om in een open gesprek ervaringen te delen. De landelijke gebeurtenissen hebben flink indruk gemaakt, maar de aanwezigen zijn gemotiveerd te strijden voor de idealen. Daar hebben we die avond ook eerste stappen in gezet.

Andere opzet

De opzet van de avond was anders dan hoe een ledenbijeenkomst normaliter verloopt. We begonnen de avond met een tekenoefening. Een van de aanwezigen nam plaats voor de groep met een tekening om zo goed mogelijk te vertellen aan de anderen wat hij voor zich zag. Het resultaat liet zien dat iedereen zijn eigen referentiekader heeft en een andere interpretatie heeft van dezelfde informatie. Wat voor jou toch duidelijk een vierkant is, kan door een ander anders geïnterpreteerd worden. Met deze eye-opener begonnen we het gesprek.

Watskeburt?!

Uitspraken als “plaatsvervangende schaamte” en “stomme verbazing” passeerden de revue. Ieder heeft op zijn eigen manier actie ondernomen: de een stuurde en boze brief naar de landelijke pers, de ander zei na vele jaren zijn lidmaatschap op en weer een ander greep de gebeurtenissen aan om juist lid te worden van GroenLinks. Waar de aanwezigen het allemaal over eens zijn, is dat GroenLinks een inhoudelijk ijzersterk programma heeft dat bij geen andere partij te vinden is.

Erger maken

Voordat we bedenken wat we kunnen doen met het oog op de toekomst, bedenken we eerst wat we kunnen doen om het allemaal nog wat erger te maken. Wat kunnen we bedenken waardoor GroenLinks niet meer serieus genomen wordt? De deelnemers zijn wat onwennig, maar uiteindelijk wordt er veel gelachen. Met een beetje zelfspot en creativiteit kun je genoeg bedenken. We zouden bijvoorbeeld voor kunnen stellen om auto’s weer door de binnenstad te laten rijden. Je denkt misschien: dat zouden we toch nooit doen? Dat klopt, dat is voor ons vanzelfsprekend. Juist dat soort vanzelfsprekendheden moet je soms naar voren halen om creatief te kunnen bedenken hoe je dit in kunt zetten.

Wat nu?

Na een goed gesprek zetten de aanwezigen samen een eerste stap om plannen te bedenken op de thema’s: Groen, Sociaal en Open. De aanwezigen zijn het er over eens dat het sterke en overtuigende verkiezingsprogramma van GroenLinks het meer dan ooit waard is om verder te realiseren. De urgentie om de economie te vergroenen, de strijd om kansen eerlijk te delen en de vanzelfsprekendheid van een open en tolerante samenleving. De aanwezigen werden in drie groepen verdeeld en gingen ieder aan de slag met een van de thema’s. De opdracht was: alles mag en alles kan. De eerste brainstorm leidde tot mooie ideeën voor Zutphen: van zonnepanelen op ieder dak tot een overdekte boerenstreekmarkt en een stadsklooster waar iedereen welkom is en elkaars kwaliteiten kan benutten.

Het was een geslaagde avond met een positieve sfeer die we afsloten met een spontaan applaus toen een van deelnemers vertelde hoeveel zin hij er weer in had gekregen door deze avond. GroenLinks Zutphen heeft zin in de toekomst!

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 willen we alle inwoners uit Zutphen uitnodigen om mee te denken met het Zutphense verkiezingsprogramma. De komende tijd organiseert GroenLinks Zutphen verschillende bijeenkomsten. Wilt u op de hoogte blijven of heeft u ideeën voor Zutphen? Laat het ons weten via zutphen@groenlinks.nl of via Twitter @GLZutphen.