VERZOENING

Maandag 7 november was een raadsvergadering van de verzoening. Niemand heeft dat zo benoemd en toch gebeurde iets opvallends. Hoe onuitgesproken ook.

De strategische agenda 2012-2015 werd besproken in de raadsvergadering en werd goedgekeurd door een ruime raadsmeerderheid: 25 van de 29 raadsleden stemden voor. Waarom is dat zo opvallend ? In de hectische vergadering van 31 mei dit jaar werd een roerig proces afgesloten die leidde tot een bezuinigingspakket van 12 miljoen in 2015. De voltallige oppositie, 6 partijen, was ontevreden over hun inspraakmogelijkheid en verliet de vergadering. Ongekend voor Zutphense begrippen. Alleen de 16 raadsleden van de coalitie stemden in met het collegevoorstel over de kerntaken, met enige aanpassingen. Deze plannen zijn uitgewerkt in de strategische agenda 2012-2015. Opvallend dus dat VVD, CDA, Stadsbelang en ChristenUnie nu wel akkoord gingen. Ik zie het als een verzoening en een terugkeer naar de normale, harmonieuze politiek die Zutphen kenmerkt. Belangrijk is dat er een aantal zorgpunten van de oppositiepartijen zijn en worden besproken: de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de personeelsformatie en de ontwikkelingen bij het Plein en Delta.