Voorjaarsnota 17 juni 2016

Vandaag was dit de bijdrage van GroenLinks tijdens de jaarlijkse algemene politieke beschouwingen. De vraag die nu voorligt is: kunnen wij ons vinden in de richting van de sociaal economische agenda die het college voorstelt? Op die koers is het antwoord van GroenLinks: JA. We zijn blij met het heldere voorstel. 

Maak van Zutphen een hotspot van zichtbare innovaties op het gebied van CleanTech, zorg en werk. Creëer dat vliegwiel tot een aantrekkelijke plek om te wonen en te bezoeken. Deze, voor GroenLinks belangrijke onderwerpen, staan in de Voorjaarsnota 2016. GroenLinks wil daarbij meer focus op het station als toegangspoort van de stad en ruimte voor experiment. Om kansen te vergroten voor mensen die kwetsbaar zijn is het belangrijk om stevig te investeren in toekomstbestendig onderwijs, echt maatwerk te gaan leveren in het sociaal domein (ongelijke gevallen ongelijk willen en durven behandelen) en nieuwe werkgelegenheid creëren, juist in laag opgeleide functies. Daar dus niet betaald werk weg bezuinigen maar juist versterken. Denk aan diensten in en om huis, conciërges in scholen en flats, beheerders van buurtcentra en sportclubs (die dan ook overdag beter benut worden). Ontschotten van budgetten en de grenzen zoeken in wet- en regelgeving kan nodig zijn om hier echt werk van te maken. Net als bij 2GetThere kan je hier maatschappelijke kosten en baten wegen.

Daarbij is onze boodschap: vraag niet steeds om nieuwe ideeën, maar ga met lef aan de slag met wat er al is. Een concreet voorbeeld van een kracht die er al is, is ons station. Onlangs nog uitgeroepen tot één van de meest gastvrije stations van Nederland en per trein vanuit heel Nederland en vanuit Duitsland goed te bereiken. Iedere dag komen er 18.000 reizigers op station Zutphen. 18.000! Iedere dag! Wij werken aan een initiatiefvoorstel waarmee we pleiten voor concrete acties om van het station een waardige toegangspoort naar de stad te maken. Met de gloednieuwe tunnels en de ontwikkeling van Noorderhaven ligt hier een schot voor open doel om meer mensen onze stad in te trekken.

Eén van de genodigden aan de discussie op 9 juni bracht naar voren dat innoveren niet perse iets nieuws hoef te zijn, maar soms ook betekent dat je moet omarmen wat je daarvoor niet omarmde. Wat ons betreft de spijker op de kop. Laten we actief benutten wat er al is en onszelf de vraag stellen of we dat kunnen versterken of in de etalage kunnen zetten! In de stad creëren veel inwoners mooie dingen. Een inspirerend voorbeeld vinden wij het ontwerp van de leerlingen van de Kruittoren, Sem, BJ en Yuri. Zij ontwikkelden de druppel: een draaiend restaurant gebouwd met lokale materialen en aangedreven door waterkracht uit de IJssel. Zelfs de technische haalbaarheid is getoetst. Meer CleanTech en lokaal krijg je het niet. Verken de kansen van zo’n concept serieus en laat die jonge gasten zien dat ook zij het verschil kunnen maken. Enthousiasme werkt aanstekelijk!

Dat enthousiasme zien we ook graag terug hier in de raad. GroenLinks heeft deze raadsperiode met veel energie en passie initiatieven genomen die volledig passen in de focus die we nu bespreken. We liepen daarmee misschien wat op het college vooruit, want helaas moesten wij de afgelopen weken vaststellen dat een heel aantal voorstellen, ondanks de brede steun, niet zijn opgepakt. Dat stelt ons teleur. Dat het college hierover niet actief contact heeft gezocht met de raad vinden wij zelfs kwalijk. Tijdens de bijeenkomst op 6 juni dook het ondertussen beruchte lijstje op. Een lijstje met een onduidelijke status waarmee unaniem aangenomen moties weggezet werden als ‘leuke dingetjes die we eventueel kunnen doen als we geld hebben’ en ‘we wisten eigenlijk niet wat de raad precies wilde’. Na alle formele en informele gesprekken over deze onderwerpen en de tijd die er daarna overheen is gegaan, is in onze ogen de uitleg ook in het latere memo niet te begrijpen. Wij dringen er bij de betreffende wethouders dan ook op aan om hier vandaag nog een serieus antwoord op te geven.

Dit punt lijkt ons duidelijk. Tegelijk willen we deze algemene beschouwingen verder met de positieve energie waarmee wij zelf in de raad zitten. We benutten vandaag de kans om nogmaals te benadrukken dat onze ingediende voorstellen naadloos passen bij de sociaal economische agenda die voorligt. Het is dus een bewuste keuze om vandaag geen nieuwe moties in te dienen, maar de voorstellen waar direct mee aan de slag kan en moet worden gegaan nogmaals onder de aandacht te brengen.

Ten eerste de motie Right to Challenge, juni 2014 unaniem aangenomen, past bij de wens om te innoveren in de zorg. Wat daarbij helpt is het uitvoeren van de Motie Heldere communicatie en de motie maatschappelijke verhuur vastgoed. De echte innovatie vinden we bij de mensen waar het om gaat, zij weten als geen ander wat er beter kan. GroenLinks pleit consequent voor het inzetten op preventie: voorkomen is beter dan genezen. Maak daarbij gebruik van kennisinstellingen in de regio, zij zoeken onderzoeksplekken en wij halen hiermee gratis kennis en frisse blikken binnen. En denk ook aan beleid rondom LHBT. Hier zullen we binnenkort op terugkomen.

Ten tweede de motie burgerbegroting in 2017. Het stelt ons teleur dat Wethouder Bosch niet aan de slag is gegaan met de unaniem aangenomen motie om de begroting helder inzichtelijk en beschikbaar voor iedereen te maken. Niet weten wat de raad wil is geen goed argument, daar was in het voortraject meer dan voldoende gelegenheid voor. Er wordt agendering in een forum voorgesteld en dat is mooi, maar wij verwachten dan een zeer actieve houding van de wethouder. Wij denken dan aan een interactief forum waar we ingaan op ervaringen van andere gemeenten en een actieve inbreng van burgers vragen. We vragen helderheid en scherpte van de wethouder. 

Ten derde de meest recente: motie Experimenteren met vertrouwen in de bijstand. Mensen willen wel, maar worden belemmerd door regels en daar kunnen we iets aan doen. Dat wethouder de Jonge tijdens de luistersessie op 9 juni te kennen gaf dat we dat niet moeten willen omdat de staatssecretaris nog niet zo ver is, is in onze ogen geen optie. Als we serieus werk willen maken van onze sociaal economische agenda moeten we ons niet laten gijzelen door Den Haag, maar zelf lef tonen!

Ons initiatiefvoorstel 2GetThere en een lopend project het spoor anderhalf laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om op relatief korte termijn actie te ondernemen. Kortom: vraag niet om nieuwe ideeën, maar ga aan de slag met wat er al is. Zorg voor indrukwekkende voorbeelden waar nog lang over gesproken wordt. 

En dan nog de financiën. De 2 miljoen is in dit stadium voor ons uit de lucht gegrepen. Er is wat te zeggen voor het betoog van CU dat als je echt iets wil veranderen 1,1% van de begroting een wel erg veilige stap is. Maar wat GroenLinks betreft beginnen we niet bij de financiën, maar bij de inhoud. Wat willen we écht gaan bereiken en wat is daar financieel voor nodig en daarbij geven de 5 denkrichtingen een indicatie van de financiële ruimte. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoeveel we structureel vrij willen spelen voor deze koers. Dat gesprek voeren wij wat ons betreft op weg naar de behandeling van de begroting.

Wij pleiten voor meer lef en vernieuwing: geef ruimte, durf te experimenteren en ga doen!

In de stukken lazen wij geen woord over de komst van de twee Asielzoekerscentra die in Zutphen komen. Wij willen niet onvermeld laten dat we trots zijn op Zutphen en haar inwoners, hoe we hiermee om zijn gegaan. Na een valse start zijn verhoudingen goed hersteld en kunnen we samen zorgen voor een warm welkom. Een concrete suggestie die een van onze leden gister mee gaf is: stuur alle inwoners van Zutphen op zeer korte termijn een brief waarin onze nieuwe inwoners welkom geheten worden. Daarin kun je concrete informatie opnemen, zodat de Zutphenaren en Zutphenezen weten hoe ze voor een warm welkom kunnen zorgen.

De fractie van GroenLinks