Kermis Zutphen
Kermis Zutphen

Voorstel herinrichting kermislocatie in de binnenstad

Voorstel GroenLinks Zutphen voor de herinrichting van de kermislocatie.

Voorstel

 1. Zaadmarkt en Houtmarkt worden vrijgemaakt
 2. Op de Groenmarkt uitsluitend relatief geluidsarme, kindvriendelijke attracties zoals snoepkraam, oliebollenkraam, draaimolen, goktenten, spookhuis, waarzegster etc.
 3. ‘Zware attracties’ met veel geluid en lichtflitsen op de IJsselkade nabij de Marspoortstraat
 4. Eventueel ‘stille’ kramen in de Marspoortstraat

 

Voordelen

 1. De (in juridische termen ‘onduldbare’) geluidoverlast van de Hout- en Zaadmarkt behoort hiermee tot het verleden
 2. Geen klankkasteffect in de smalste delen van de markten
 3. De weekmarkt kan op de Hout- en Zaadmarkt blijven
 4. Geen inkomstenverlies voor de ondernemers op de Houtmarkt en omgeving (de kermis kan nu wellicht zelfs tot meer omzet leiden)
 5. Het Geelvinck Muziek Museum kan tijdens de kermisweek gewoon open blijven
 6. Het meest monumentale deel van de markten blijft in de nazomer bereikbaar en interessant voor toeristen
 7. De geluidsoverlast op de Groenmarkt neemt sterk af
 8. De interactie tussen kermis en het winkelend publiek blijft door de locatie Groenmarkt bestaan (zie de argumenten van de inspreker dhr. De Jager: jonge ouders zetten hun kind tijdens het winkelen in de draaimolen, oudere mensen trakteren elkaar op een kaneelstok etc.)
 9. Minder onrust en onveiligheid op de markten
 10. Betere verbinding met het vuurwerk aan de overkant van de IJssel
 11. De kermis blijft hiermee in de binnenstad.

 

Kanttekeningen

 • Het voorstel is ongunstig voor de IJsselkade, maar geeft minder overlast dan op de Hout- en Zaadmarkt omdat het geluid op de IJsselkade weg kan (geen klankkast-effect)
 • Op de IJsselkade zullen investeringen moeten worden gedaan, bijvoorbeeld in de aanleg van krachtstroom. Maar die zijn relatief beperkt omdat een deel van de kermis wordt gehuisvest op de Groenmarkt, waar de voorzieningen al aanwezig zijn
 • Algemeen: er is geen locatie denkbaar die iedereen tevreden kan stellen, wel zijn locatie(s) die de huidige problemen flink doen afnemen. Het is zaak de beste alternatieven in de discussie mee te nemen.