vredeswake 2005

21 september van 15.00 tot 15.30 uur...

We kregen al enige reacties over het vredesnetwerk en het programma van de vredeswake 2005. Op 21 september van 15.00 tot 15.30 uur waakt GroenLinks. Een verwijzing naar het programma van 21 september is de site www.vredesnetwerk.nl
 
Die dag is er ook een lezing van Lydeke Vroom: “Vredespolitiek op Lokaal nivo”. Een stukje tekst van Lydeke:
 
“Geweld is meer dan oorlogvoeren. Geweld in de eigen samenleving, ook plaatselijk, kent vele vormen:
 
onheus, onhebbelijk en agressief gedrag in publieke ruimten,
 
taalgebruik; macht en ge-/misbruik van het woord,
 
pesten en agressie op scholen en op straat,
 
onverschilligheid of zelfs vijandigheid tussen groepen bewoners, enz.
 
Kan de plaatselijke politiek daar wat aan doen? Ja dat kan. Er zijn alternatieven voor geweld.”
 
Lydeke is  bestuurslid van het NEAG (Ned. Expertisecentrum Alternatieven voor Geweld in Amsterdam),  mediator en oud gemeenteraadslid.