Vroegtijdige voorschoolse educatie

Actualiteit en beleid komen samen.

Op het moment kom ik in de media veel berichten tegen over het onderwijs en het zijn geen positieve berichten.
Ze leggen de huidige ontwikkelingen in het onderwijs bloot en deze baren mij zorgen.

Dinsdag 12 april in de Volkskrant: ‘MBO te duur voor velen’, Stentor donderdag 14 april: ‘een dubbeltje wordt nooit een kwartje’, Trouw, 14 april: 'Broedplaats talent mag niet verworden tot selectiemachine' ND 14 april: ‘Ongelijke kansen in het onderwijs nemen verder toe’.

De ongelijkheid in het onderwijs neemt steeds duidelijkere en zichtbaardere vormen aan. Hebben we daar in Zutphen ook mee te maken? Ik kom helaas in mijn werk dagelijks situaties tegen waarin dit inderdaad een onderwerp van gesprek is. Vorige week maandag bijvoorbeeld, heb ik een leerling een positief advies gegeven om naar het MBO te gaan. Ouders willen dit liever niet, omdat ze bang zijn het niet te kunnen financieren. Er is geen geld voor de trein en al helemaal niet voor materiaal dat mogelijk aangeschaft moet worden. Gelukkig hebben we in Zutphen veel sociale initiatieven en sociale ondernemers die wat extra’s willen doen. In het geval van deze leerling hebben we het voor elkaar gekregen dat de stagevergoeding omhoog gaat, zodat hij naar het MBO kan.

Afgelopen maandag was het forum over het toekomstige VVE-beleid. Dit gaat over de regeling vroegtijdige voorschoolse educatie. Hoe gaan we hier met elkaar richting aangeven? Door de actualiteit (alarmbellen over het huidige onderwijs), is dit naar mijn mening een nog belangrijker onderwerp gebleken. Een goed VVE-beleid voorziet in zoveel meer dan alleen vroegtijdige educatie. Het gaat erom een basis te scheppen voor kinderen op jonge leeftijd, waardoor je hen gelijke kansen biedt.

Onderwijs en jeugd gaan mij aan het hart. Ik ben niet alleen werkzaam in het onderwijs, maar heb ook de innerlijke overtuiging dat ieder kind een kans behoort te krijgen op een zo’n goed mogelijk bestaan. Op het moment dat ik forumlid werd, heb ik daar heel goed over nagedacht en realiseerde ik me dat deze rol verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Voor het eerst sinds ik forumlid ben, voel ik een nóg grotere verantwoordelijkheid.

Een goed VVE-beleid neerzetten, betekent dat we ons niet alleen concentreren op de achterstanden en lager onderwijs van beide ouders of één van de ouders, maar dat we ook oog hebben voor sociaal-emotionele achterstanden die kinderen kunnen oplopen. Dat betekent dat we de doelgroep breder gaan maken. Op die manier maken we de verschillen tussen arme en rijke gezinnen én tussen sterke en zwakke gezinnen daadwerkelijk kleiner.  

Wanneer we vroegtijdig deze brede groep van kinderen ‘oppakken’, zorgen we ervoor dat deze kinderen een kans krijgen om krachtiger in de samenleving te leren staan. Zo hebben kinderen meer zicht op gelijke kansen in het onderwijs en daarmee op meer gelijke kansen in het leven.

Mooi om te zien, hoe we in de raad hierover met elkaar in gesprek zijn en dat iedereen ziet dat een goed beleid voor VVE niet alleen waardevol is voor nu, maar zeker ook voor later. Investeren in de jeugd op jonge leeftijd, is naar mijn mening absoluut oogsten in de toekomst.

Martine Westerik
Forumlid GroenLinks Zutphen-Warnsveld