Ambtsketen Zutphen
Ambtsketen Zutphen

Waarnemend burgemeester Zutphen

Vanmiddag is bekend gemaakt dat de heer Hermans af ziet van het waarnemend burgemeesterschap van Zutphen (zie oa: http://www.destentor.nl/regio/zutphen/loek-hermans-ziet-af-van-burgemeesterschap-in-zutphen-1.5578446). Er bleek onvoldoende draagvlak voor een succesvol functioneren. 
 

Onze fractievoorzitter had graag in een open gesprek de afwegingen met eenieder gedeeld, maar in een vertrouwenscommissie wordt om verschillende redenen geheimhouding afgesproken. Liza Luesink: 'Voor mij is het veel waard de vertrouwelijkheid niet te schenden. Wat ik wel kan zeggen is dat ik zoveel mogelijk mijn bijdrage heb geleverd om dit proces op een goede manier te vervolgen vanuit de waarden die voor mij als GroenLinks politicus belangrijk zijn: reflectief, eerlijk en zo transparant mogelijk.'

 
Nu richten we onze blik op 2016. In januari gaat de commissaris van de Koning op zoek naar een nieuwe kandidaat waarnemend burgemeester. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari as. neemt onze huidige burgemeester Arnold Gerritsen na 17 jaar afscheid van de inwoners van Zutphen voordat hij per 1 februari zijn functie neerlegt. Meer informatie over dit afscheid: https://www.zutphen.nl/Inwoners/Actueel/Nieuwsberichten/Oktober/Afscheidsprogramma_Arnold_Gerritsen

Tijdens het proces om, na de zomer van 2016, te komen tot een nieuwe burgemeester is het steeds een belangrijk punt hoe we de inwoners van Zutphen echt bij dit proces kunnen betrekken. Vanaf maart zal Victor Boldewijn (waarnemend fractievoorzitter i.v.m. het zwangerschapsverlof van Liza) namens ons plaatsnemen in de commissie en hij zal zijn best doen een goede burgemeester voor ons mooie Zutphen te vinden.

Bestuur en fractie GroenLinks Zutphen-Warnsveld