Delta Zutphen
Delta Zutphen

Werkbedrijf

Werk is een van de grootste uitdagingen voor Zutphen. Hoe organiseren we werk nu het beste? Het afgelopen jaar is er veelvuldig gesproken over de wens van het college om een werkbedrijf op te richten.

Het werkbedrijf zou verantwoordelijk moeten worden voor de uitvoering van de totale participatiewet, oftewel alles wat komt kijken bij (weer gaan) werken. De participatiewet is een bundeling van verschillende wetten (WSW, Wet Werk en Bijstand, Wajong). Op dit moment is de uitvoering van de WSW belegd bij GR (Gemeenschappelijke regeling) Delta, waarin Zutphen met 4 gemeenten samenwerkt. Zutphen is hierin de grootste partij. De uitvoering van de participatiewet is nu ondergebracht bij GR het Plein, waarin Zutphen met Lochem samenwerkt. Op dezelfde voet doorgaan is niet per definitie de juiste weg omdat er met de komst van de participatiewet veel is veranderd. 

Zutphen heeft zoals gezegd een grote uitdaging op het gebied van werk en om die reden heeft de Raad eerder dit jaar besloten om directer regie te willen voeren op de eerdergenoemde wetten. Aansluitend is de nieuwe visie op de participatiewet vastgesteld en heeft de Raad het College gevraagd een aantal scenario’s uit te werken. Deze scenario’s gaan dieper in op de kansen en bedreigingen van onder andere het opstarten van een eigen werkbedrijf en al dan niet uittreden uit Delta. Het starten van een werkbedrijf zou betekenen dat er een einde komt aan de deelname van Zutphen in de GR Delta. Twee weken geleden heeft de Raad onder andere op basis van de uitgewerkte scenario’s besloten om het zelf te gaan doen. En iets nieuws doen is altijd spannend! 

Het oprichten van een werkbedrijf vinden we om een aantal redenen spannend. Gaat het lukken met het behouden van de expertise die nu zo duidelijk bestaat? Gaat het niet te veel geld kosten om dit werkbedrijf op te richten of op welke manier dan ook niet verder te gaan in de GR? Is er door de keus van Zutphen te gaan voor een werkbedrijf niet een vechtscheiding aan het ontstaan met omliggende partners/steden met alle mogelijke gevolgen van dien? Is er dus wel voldoende oog voor nauwe, efficiënte en productieve samenwerking in de regio? Wat GroenLinks betreft getuigt het van veel moed van het college dat zij het voorstel ook tijdens de momenten van flinke weerstand met ferve bleef toelichten. De wethouder heeft ons in de afgelopen maanden overtuigt door openlijk te spreken over de dilemma’s die zij ervaart bij dit onderwerp en hierover écht met de raad in gesprek te gaan.

De raad heeft een kader stellende en controlerende taak en we moeten eerlijk bekennen dat onze fractie het bij momenten lastig heeft gevonden om de vinger te leggen op alle zaken die samenhangen met dit dossier. De verantwoordelijkheid die komt kijken bij de uitvoering van de participatiewet is groot, vooral omdat het heel direct gaat over mensen, over hun leven en hun toekomst. Wie zijn wij om daar lichtzinnig mee om te gaan? Dat is gelukkig ook niet gebeurd. We hebben als raad ruim de tijd genomen om te spreken over alle dilemma’s. 
Wij hebben vertrouwen in het plan van de wethouder, omdat wij verwachten dat het onderbrengen van alle elementen van de participatiewet bij één organisatie meer recht gaat doen aan onze herhaalde roep om meer maatwerk. Samenwerkingsverbanden blijven behouden, evenals de reeds opgebouwde expertise. Ook zijn er in het land verschillende voorbeelden waaruit blijkt dat dit voorstel grote kans van slagen heeft. Daarnaast kunnen we veel beter regie voeren op de juiste uitvoering van de participatiewet als we het overzichtelijker maken. 

Niemand kan kijken in een glazen bol en iets nieuws doen blijft altijd spannend, maar we kunnen wel vaststellen dat stilstaan of vertragen niemand gaat helpen. Het zal de discussie niet helpen, maar zeer zeker de mensen die het aangaat niet. Onzekerheid is er al genoeg, laten we die niet onnodig lang laten voortslepen. Tot slot gaan wij ervan uit dat het college (en zo kennen we de wethouder) niet in het wilde weg risico’s neemt die niet te overzien zijn. De wethouder heeft in het forum al toegezegd terug te komen bij de Raad als de nu komende onderhandelingen met de andere deelnemende gemeenten in de GR niet goed verlopen.  

Kortom, de GL-fractie heeft het voorstel tot het oprichten van een Zutphens werkbedrijf gesteund en hoopt dat de wethouder blijft staan voor het voorstel, ook bij tegenslagen. Onze steun heeft zij gekregen.