Harry Matser
Harry Matser

Wethouder aan het woord

Op het moment van schrijven is 2018 bijna voorbij. Voor mij persoonlijk een jaar van verandering. Ik stopte als bestuurder van een Ggz-organisatie om namens GroenLinks wethouder van Zutphen te worden.

Prachtig om wethouder te worden van de gemeente waar je bent opgegroeid en al je hele leven woont. Ik ben wethouder geworden om direct aan de slag te gaan met de onderwerpen energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie die vallen onder het thema duurzaamheid. Het liep echter anders.
Op 28 mei is het college geïnstalleerd. Al in de eerste week bleek dat de gemeente een veel groter tekort had dan eerder voorzien. Er moest op korte en lange termijn stevig worden ingegrepen in de uitgaven om weer tot gezonde gemeente financiën te komen. Dat hebben we gedaan in een goedgekeurde en een door de raad aangenomen sluitende meerjarenbegroting. Als wethouder financiën ben ik trots dat het ons gelukt is binnen korte tijd tot een aanvalsplan te komen zodat er weer perspectief is voor onze gemeente. 

Ondanks de financieel beperkte mogelijkheden vind ik het belangrijk te blijven investeren in onze mooie gemeente. We kunnen in 2019 samen deze gemeente mooier kleuren door intensiever samen te werken. Er is veel kennis en talent in Zutphen wat niet of onvoldoende benut wordt, zo merkte ik tijdens de vele gesprekken die ik in het afgelopen jaar heb gevoerd. Voor 2019 is het voor onze gemeente belangrijk om deze kennis en talenten bij elkaar te brengen en aan de slag te gaan! 

Samen aan de slag met de energietransitie, bijvoorbeeld door het verlagen van het energieverbruik en het isoleren van je huis met de buurt!

Samen aan de slag door minder weg te gooien en meer spullen opnieuw te gebruiken, na te denken over het gebruik van verpakkingen en bewust te kopen bij circulaire bedrijven!

Samen aan de slag met operatie steenbreek door de afvoer van regenwater af te koppelen (subsidie van de gemeente) en tuinen te vergroenen!

Aan de slag vanuit het inmiddels vertrouwde GroenLinks-adagium; Wij kijken naar wat, hoe en op welke manier het wel kan!  

Vanuit de rijksoverheid is gemeenten gevraagd om in 2019 een Regionale Energie Strategie (Zutphen valt in de regio stedendriehoek) te maken waarin de CO2 reductie en duurzame opwekking van energie per regio inzichtelijk moet worden gemaakt. Daarover zal een zogenaamde forumspecial worden georganiseerd op 24 januari. Voor meer informatie adviseer ik u de site van de gemeenteraad in de gaten te houden. Verder worden gemeenten gevraagd een warmtetransitieplan te maken voor 2021 waarin zij per wijk moeten aangeven welke alternatieve (voor aardgas) warmtevoorziening zij verwacht inclusief de ruimtelijke gevolgen. Ook hier is samenwerking tussen inwoners, college, raad en ambtenaren en regiogemeenten van zeer groot belang.

Ik wens u allen een inspirerend en duurzaam 2019. Laten we er samen een mooi en succesvol jaar van maken!

Harry Matser
Wethouder