Wie geeft Zutphen extra windenergie?

Zutphen is de enige stad in de Stedendriehoek met windmolens, drie maar liefst! Maar we willen absoluut meer windmolens plaatsen, want dat is nog steeds de meest efficiënte manier om duurzaam energie op te wekken. Eén moderne turbine kan aan ongeveer 2000 huishoudens energie leveren. Ter vergelijking: je zou daar 36 voetbalvelden zonnepanelen voor nodig hebben! En dat zou ongeveer 10 x zo duur zijn…

De molens zijn belangrijk voor de levering van duurzame energie aan onze stad, maar het zijn er natuurlijk lang niet genoeg. Want als wij in de toekomst al onze energie duurzaam op willen wekken, willen we wel alle kansen grijpen.

We kunnen allemaal onze woningen en kantoren isoleren en zuinig zijn met energie, we kunnen zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen, gebruik maken van aardwarmte, biogas en wat we verder ook nog maar kunnen bedenken om schone energie op te wekken of energie te besparen.

Maar we willen absoluut meer windmolens plaatsen, want dat is nog steeds de meest efficiënte manier om duurzaam energie op te wekken. Eén moderne turbine kan aan ongeveer 2000 huishoudens energie leveren. Ter vergelijking: je zou daar 36 voetbalvelden zonnepanelen voor nodig hebben! En dat zou ongeveer 10 x zo duur zijn….*

GroenLinks Zutphen vindt dan ook dat onze drie windmolens langs het Twentekanaal snel gezelschap moeten krijgen van drie nieuwe exemplaren. Wie doet er mee?

Wat kun jij nu al doen?1 - Laat luid en duidelijk horen dat je het een goed idee vindt als er meer windmolens komen. Of ze er komen of niet, hangt namelijk vooral af van het draagvlak in de samenleving.2 - Sluit je aan bij Zutphen aan ZET. Je krijgt dan je (duurzame) energie via Zutphen aan Zet, en de winst die daarop gemaakt wordt, wordt geïnvesteerd in lokale projecten met als doel het opwekken van duurzame energie. En wellicht investeer je dan ook mee in de windmolens.

Christina Oosterhoff, Raadslid GroenLinks, Zutphen*Bron: windenergie.nl, informatie van de Rijksoverheid