Wijkaanpak in het Waterkwartier

GroenLinks heeft in haar verkiezingsprogramma tot 2010 veel onderwerpen benoemd die je in het gemeentelijke beleid terug ziet in het fenomeen wijkaanpak.

Door: Frans Carbo

 

GroenLinks Zutphen vindt het van groot belang dat er kortere lijnen komen tussen het bestuur en de bewoners in de wijken. Dat ontwikkelingen in de wijken ook gebeuren in samenspraak met de bewoners, maar ook dat wijkbewoners voor hun eigen wijk opkomen en activiteiten in hun wijk organiseren door en voor elkaar.

 

Bewoners actief

 

Zo ook in het Waterkwartier is de gemeente, het wijkteam en de bewoners actief met elkaar voor een leefbare wijk, zowel op fysiek gebied (bijvoorbeeld een schone buurt) als op sociaal gebied ( organiseren van allerlei activiteiten).

 

Om de twee jaar kunnen bewoners projecten aanmelden, die met de wijkopbouwmedewerker worden uitgewerkt tot concrete projectvoorstellen.

 

Wijkplan 2008 - 2009

 

Dit heeft voor het Waterkwartier geresulteerd in maar liefst 13 concrete projecten die in 2008 en 2009 worden uitgevoerd. Een kleine greep uit de projecten:

 

Zomeractiviteiten voor kinderen, vooral in de zomervakantie

 

Dag van de mantelzorg in het Waterkwartier. 10 november worden de mantelzorgers uit de wijk in het zonnetje gezet.

 

Multicultureel vrouwenmatinee, een dag voor alle vrouwen om kennis te maken met elkaar en elkaars culturen

 

Bresbal, een speciale variant van het volleybal in het Waterkwartier, ontwikkelt door wijkbewoner de heer Bresser

 

Jongerenplatform Waterkwartier, hier kunnen jongeren invloed uitoefenen en ideeën aandragen voor de wijk,

 

% Werkgroep schoon, heel en veilig, voor een schone, hele en veilige wijk waar bewoners zelf aan werken.

 

Ontmoeten en bezig zijn

 

Kortom allerlei projecten op zeer verschillende gebieden. Ze hebben allemaal gemeen dat de projecten direct ten goede komen aan de wijk, wijkbewoners elkaar op een andere manier kunnen ontmoeten en met elkaar bezig zijn wat de sociale samenhang en de leefbaarheid van de wijk ten goede komt.

 

Een project is nog niet genoemd, die officieel niet onder wijkaanpak valt maar wel belangrijk is. Dit is de toekomstige bouw van woningen op het jeugdgevangenisterrein. Hier zijn en worden de plannen ontwikkeld in samenspraak met de bewoners van de wijk. Het jeugdgevangenisterrein is een belangrijk proefproject op het gebied van woningbouw, zowel voor de wijk als voor de beleidsmakers van de gemeente.

 

Succesvolle aanpak

 

Wat Groenlinks betreft wordt de wijkaanpak in het Waterkwartier in de komende jaren verder uitgebouwd en geïntensiveerd. Gezien het aantal projecten die er nu zijn en gedragen worden door de bewoners kan je zeker van een succesvolle aanpak spreken die op onze steun kan rekenen.

 

Wijkteamvergaderingen

 

Het wijkteam in het Waterkwartier vergadert maandelijks in het Ketelhuis, Mozartstraat 74. Bewoners zijn altijd van harte welkom. De volgende data voor 2008 zijn nog 10 november en 10 december, 19.30 uur.