WIJKGERICHT WERKEN

Zutphen gaat meer wijkgericht werken; dat is de nieuwe werkwijze die in de plaats komt van wijkaanpak.

Bij wijkgericht werken gaat de hele ambtelijke organisatie meer rekening houden met de wijk en haar bewoners. De nieuwe wijkregisseur verbindt de - in de wijk actieve - mensen met elkaar. De gemeente zal zich meer concentreren op het Waterkwartier, Noordveen en Zuidwijken omdat deze wijken meer aandacht nodig hebben. Tot slot zal de gemeente meer uitgaan van het eigen initiatief van bewoners zelf. Volgens GroenLinks zijn dit goede ontwikkelingen waarbij we vooral in de gaten zullen houden of bewoners zich ondersteund voelen door de gemeente als ze eigen initiatieven ontplooien.