Woonvisie: meer ruimte voor vernieuwend bouwen

Op initiatief van GroenLinks is beter vastgelegd dat inwoners de ruimte moeten krijgen om initiatief te nemen voor innovatieve woonprojecten.

Bijvoorbeeld ecologisch bouwen of tiny houses. Maar ook initiatieven die wonen en zorg combineren, via bijvoorbeeld collectief particulier opdrachtgeverschap.

Raadslid Mirjam Dolfing diende hiervoor – tijdens haar eerste raadsdebat – een amendement in dat unaniem gesteund werd door de raad. Dit debat ging over de woonvisie ‘ Zutphen, daar wil ik wonen’. In dit stuk zijn de ambities van de gemeente op het gebied van wonen voor de komende vier jaar vastgelegd. Nu is dus beter verankerd dat ook inwoners ruimte hebben voor eigen initiatief. 

Wat GroenLinks sterk vindt aan de woonvisie is de focus op verduurzaming, energietransitie en de koppeling met verlaging van de woonlasten. Hier wordt de komende tijd flink op ingezet. In het debat hebben we het college opgeroepen kansen te grijpen om juist mensen die dat financieel nodig hebben te ondersteunen bij deze omslag. Door bijvoorbeeld te kijken naar nog beter inzetten van energiecoaches. Want niet alleen verduurzamen van de woning, maar ook gedragsverandering is belangrijk om de woonlasten te verlagen.