Zin in 3 maart!

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering, er waren 29 leden plus diverse belangstellenden, zijn het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst vastgesteld...

Groen - Sociaal - Open

Het programma

De programmacommissie bood de leden een kernachtig verkiezingsprogramma aan, gebaseerd op 3 hoofdlijnen: Zutphen groen - zutphen sociaal - zutphen open. Patricia Withagen, namens de programmacommissie: " We hebben er nadrukkelijk voor gekozen niet alle onderwerpen te behandelen, maar ons te concentreren op de zaken waar voor GroenLinks komende 4 jaar de prioriteit ligt. Bijzonder in het programma zijn de persoonlijke dromen, waarmee we willen laten zien dat GroenLinksers dromen en idealen hebben die, als stippen aan de horizon, leidraad zijn voor een heldere koers."

Tijdens de ALV is geanimeerd en constructief van gedachten gewisseld over het programma. Het heeft interessante en creatieve aanvullende ideeën opgeleverd en hier en daar de nodige nuance of aanscherping. Met veel enthousiaste reacties is het programma vastgesteld. De programmacommissie zet nu de puntjes op de i. Met het programma laat GroenLinks zien dat ze klaar staat om, vol optimisme en creativiteit, samen met anderen, verder te bouwen aan een nog groener, socialer en opener Zutphen.

De kandidaten

Noortje Jacobs, namens de kandidatencommissie, over de lijst: "De top 6 van de lijst vormt een krachtig team, met een combinatie van enerzijds ervaring en continuiteit en anderzijds nieuw talent". Nadat de top 6 zich kort voorstelde aan de leden en het beantwoorden van een aantal vragen stemden de leden in de met de lijst. De kandidatencommissie kreeg het mandaat om de tweede helft van de lijst (onverkiesbare plekken) nog aan te vullen. Onderstaande lijst is het resultaat :

Gerard Buitink (lijsttrekker)

Christina Oosterhoff

Johan Luijendijk

Rob Gort

André Putker

Jan Jansen

Rikkie Overbeek

Karel Post Uiterweer

Liesbeth van Burken

Frans Carbo

Victor Boldewijn

Noortje Jacobs

Roel Paas

Ria van de Rijt

Jelis van Leeuwen

Jaap Meijer

Wim de Boer

Patricia Withagen

Willem Grotenbreg

Harry Matser

Adry Boldewijn.

Direct aan het werk!

Op 21 oktober gingen de kandidaten al samen met de kandidatencommissie aan de slag. Johan Luijendijk namens de campagnecommissie over de persoonlijke campagne die GroenLinks wil voeren: "Alle goede ideeën koppelen we aan de 17 gezichten van de kandidaten. Voor iedere kandidaat ontwerpen we een ansichtkaart met foto en persoonlijke boodschap. Door die in de eigen netwerken te verspreiden ontstaat een grote GroenLinks-inktvlek." Op 21 oktober presenteerden 12 kandidaten aan elkaar de GroenLinks-punten waar ze trots op zijn en waar ze zich sterk voor willen maken. Een inspirerende manier om elkaar beter te leren kennen en ons tegelijk voor te bereiden op een effectieve campagne. Twee punten die opvallend vaak terugkwamen tijdens de avond: De trots op de gratis bewaakte fietsenstalling bij het station en de wens om initiatieven van vrijwilligers en groepen inwoners toe te juichen en te ondersteunen.