Spoor Zutphen
Spoor Zutphen

Zorgen over extra goederentreinen

De fracties van GroenLinks en de PvdA in Zutphen maken zich zorgen over de plannen die er op regeringsniveau bestaan voor meer goederenterreinen door de stad.

In het Toekomstbeeld 2040 voor het openbaar vervoer staat opnieuw een ‘Goederencorridor Oost-Nederland’ opgenomen, die hoogstwaarschijnlijk gebruik maakt van de bestaande sporen door Zutphen.

“Het is niet zo dat we tegen goederenvervoer over het spoor zijn, integendeel. Maar we willen wel dat er de juiste maatregelen worden genomen. De overlast mag niet toenemen. Wel maken we ons zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor”, aldus Dolf Logemann, raadslid voor GroenLinks. 

Het Toekomstbeeld 2040 is een gezamenlijke studie van het Ministerie van Infrastructuur, ProRail, de vervoersbedrijven, de Provincies en de grote steden. Deze nota schetst de noodzakelijke spoorinfrastructuur over 20 jaar.

Voor het goederentransport richting Noord-Duitsland en verder is volgens de initiatiefnemers van de studie een extra goedrencorridor nodig, vergelijkbaar met de Betuwelijn. Deze moet gaan lopen vanaf Arnhem richting Hengelo (Ov). Een keerpunt of lus in Deventer of een opwaardering van de spoorlijn langs het Twentekanaal zijn dan de opties. In beide gevallen zal de IJssellijn langs Rheden en het spoor bij Zutphen deel uitmaken van de plannen.

GroenLinks en de PvdA zijn uit een oogpunt van duurzaamheid en efficiëntie voorstander van goederenverkeer over water en over het spoor, liever dan vervoer met vrachtwagens over de weg. Maar ze vinden het wel van belang dat de noodzakelijke maatregelen worden getroffen om de overlast te beperken.

Die overlast bestaat vooral uit geluidhinder en trillingen. Die zijn met de noodzakelijke voorzieningen goed te voorkomen. Ook nu al ervaren veel omwonenden van het spoor overlast van de goederentreinen. Ook merken zij dat het aantal treinen in de afgelopen tijd fors is toegenomen.

Als extra goederentreinen ook betekent dat meer gevaarlijke stoffen Zutphen gaan passeren, levert dit bovendien een extra veiligheidsprobleem op. Alle redenen om nu alvast maatregelen te treffen. De partijen hebben hierover vragen gesteld aan het College van de gemeente Zutphen: volgt het College deze ontwikkelingen en probeert zij deze te beïnvloeden? Is het College in gesprek met onder andere ProRail over hinderbeperkende maatregelen? Het is nu aan het College om deze vragen te beantwoorden.