Wethouders Zutphen
Wethouders Zutphen

ZUTPHEN HEEFT EEN NIEUW COLLEGE

Het is gelukt! Maandagavond 28 mei is het nieuwe college van Zutphen geïnstalleerd met Harry Matser als wethouder van GroenLinks. 

Als grootste partij met het vertrouwen van de kiezers op zak zijn we de formatie in gegaan en presenteerden we met SP, PvdA en VVD het coalitie-akkoord ‘Met elkaar kleuren we Zutphen en Warnsveld’. Lees hier het coalitieakkoord voor de komende vier jaar: www.zutphen.nl/wegevenzutphenkleur.

21 maart 2018 is GroenLinks de grootse partij van Zutphen geworden. Fractievoorzitter Liza Luesink: “Geweldig! En ik moet iets bekennen, dat is behoorlijk spannend. De afgelopen weken heb ik me soms stiekem de woorden van Pipi Langkous ingeprent: “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan” Keihard werken, elkaar eerlijk bevragen, flink botsen en er samen sterker uit komen. Maar het is gelukt! Er ligt een mooi akkoord en er staat een sterk en divers team van wethouders om hier uitvoering aan te geven.”

De tekst die Liza Luesink namens de GroenLinks fractie uitsprak in de raad van 28 mei:

VERANDERING BEGINT HIER is de slogan van GroenLinks. Voor ons staat dit voor positiviteit, vertrouwen en de overtuiging dat we met elkaar het verschil kunnen maken. Deze coalitie heeft ervoor gekozen het akkoord niet dicht te timmeren, zodat het ruimte geeft aan de raad om in te kleuren en we de komende vier jaar echt open aan de slag kunnen met inwoners, ondernemer, initiatieven en partners in de regio.

De GroenLinks fractie betiteld dit akkoord als ambitieus, enthousiasmerend en vol energie. De komende vier jaar gaan we verandering tegemoet op het gebied van de energietransitie, zorg, werk en de manier waarop we zaken organiseren. Een van de terreinen waar dit voor geldt en een belangrijk punt voor GroenLinks, is de energietransitie.

De koers is helder: we gaan toe naar een energiezuinige, aardgasloze samenleving. Deze coalitie wil niet afwachten, maar voorop lopen en de regie pakken met een Zutphens Energieakkoord. Binnen deze collegeperiode zullen resultaten in de gemeente zichtbaar zijn: gasloze nieuwbouw, grootschalige verduurzaming van bestaande woningen, drie nieuwe windmolens, een sterke uitbreiding van laadpalen voor auto’s en veel meer zonnepanelen.

De gemeente neemt de regie om vaart te maken, maar ook hier geldt dat we iedereen uitnodigen om zelf, als individu of als collectief, initiatief te nemen. Nadrukkelijk ademt dit coalitieakkoord: samenwerking, vertrouwen en ruimte voor initiatief. Wat ons betreft gaan mensen dat echt merken.

GroenLinks is blij met het duurzame, sociale en frisse akkoord.

Waaruit blijkt voor GroenLinks die ‘verandering begint hier”? Deze verandering zit er niet zozeer in dat alles inhoudelijk opeens anders moet. Dit gaat vooral om de manier waarop we dingen doen, zodat daarmee de inhoud ook gaat en blijft passen bij inwoners, ondernemers en een nieuwe bestuurscultuur in Zutphen.

Op hoofdlijnen is de inzet er en de daadwerkelijke inkleuring doen we met elkaar. Een mooi punt vindt onze fractie de focus op preventie en de overtuiging dat nieuwe initiatieven bestaand beleid en taken echt kunnen uitdagen en overnemen. De GroenLinks fractie heeft daar zin in en ziet aanknopingspunten om vanuit de raad extra accenten te leggen.

Een paar voorbeelden: Dolf werkt aan een natuurvisie, Nicole neemt nog geen genoegen met het tempo waarop woningen voor jongeren gerealiseerd worden, Irene blijft zich kwaad maken als vluchtelingen uitgezet dreigen te worden, Lilly-Ann wil dat cultuur veel meer iets is van alle inwoners, Mirjam gaat op zoek naar nog meer Right to Challenge initiatieven, Martine werkt met Burgerbelang, D66 en sportverenigingen aan een initiatiefvoorstel en ik lever in het najaar mijn bijdrage aan het aandeel jonge inwoners. Vol energie en samen met alle fracties in de raad bouwen we door!

Tot slot, GroenLinks draagt Harry Matser voor als wethouder voor dit college. Zoals hij zelf zegt “hij voelt zich een echte Zutphenees”. Hij is een ervaren bestuurder in de zorg en de rechtspraak en een teamspeler. In zijn portefeuille o.a. de energietransitie en klimaatagenda en financiën.

Eind 2017 dachten we nog financiële ruimte te hebben voor nieuw beleid en nu staat alles on hold omdat we een structureel tekort hebben. De zorg over de financiën is groot en terecht. Het akkoord geeft voor een deel antwoord op de vraag hoe de coalitie de financiële uitdaging wil aanpakken. Tegelijk werken we daar in de raad samen aan verder op 15 juni a.s. en gaat het college vervolgens aan de slag voor de begroting.

De burgerbegroting is voor GroenLinks steeds een speerpunt geweest. Dat we dat juist durven inzetten in een financieel lastige tijd laat zien dat we inwoners écht serieus nemen. Voorwaarde voor een burgerbegroting én voor een goed functionerende raad, de baas van de gemeente, is het beter inzicht en grip. Dit staat ook nadrukkelijk in het akkoord.

Wat geeft GroenLinks vertrouwen dat we dit met elkaar op een goede manier gaan doen?

We zien dit college als een divers team dat de uitdaging om Zutphen sociaal economisch sterker te maken samen aan gaat. Ook de raad met meer dan de helft nieuwe mensen, is ontzettend gedreven. Samen met het college, met de raad, inwoners, ondernemers en onze partners in de Cleantechregio en Stedendriehoek gaan we zorgen voor de omslag in denken en doen in de komende vier jaar: verandering begint hier én verandering begint nu!