Zutphense politiek is toe aan vernieuwing!

De Zutphense politiek is toe aan vernieuwing: meer ruimte geven, minder overbodige regels, ter plekke meedenken, meer daadkracht en duidelijk, eerlijk en open zijn. In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen leken alle politieke partijen het daarover eens. Hoe staan we ervoor?

De onderhandelingen over een nieuw college beloven nog niet veel goeds. Tussen de verkiezingsdag 19 maart en 10 mei zijn er welgeteld drie korte openbare bijeenkomsten geweest, bedoeld om de kiezer en elkaar te informeren over de ontwikkelingen. Maar er is nauwelijks informatie gedeeld en er heeft nog minder openbaar gesprek plaatsgevonden. Bijna twee maanden later weten de inwoners van Zutphen niet meer dan dat er waarschijnlijk vijf partijen met elkaar in gesprek zijn. Waarover en of het tot een college leidt, is onbekend. Al ruim twee weken volledige radiostilte, zowel buiten als binnen het stadhuis.

Waren het dan mooie woorden om na de verkiezingen snel te vergeten? Voor GroenLinks niet: wij zijn alleen maar meer overtuigd van de urgentie om te vernieuwen. Als politiek geloofwaardig en van betekenis wil zijn, moet het anders. Dat begint met waarmaken wat we zeggen, verantwoordelijkheid nemen en open en eerlijk zijn. Een voorbeeld is de recente motie van de partijen die (voor zover wij weten) met elkaar in onderhandeling zijn voor een nieuw college: 'Waterglijbaan nieuw zwembad'. Hierin roepen de partijen het huidige college op het ontwerp van het zwembad per direct aan te passen, “zodat een toekomstige toevoeging van een waterglijbaan zo goedkoop mogelijk realiseerbaar is”. In de motie wordt met geen woord gerept over kosten. Iedereen weet dat we moeten bezuinigen, dus als we iets extra's doen hebben we ergens anders geen geld voor. Natuurlijk is iedereen positief over een glijbaan, maar wat doen we dan niet? Dat wordt er niet bij verteld…

De Zutphense politiek is toe aan vernieuwing. De dynamiek in de samenleving is groot; oude systemen kraken en sluiten niet meer aan op de huidige tijd. De grote opgave voor de politiek is loslaten, terwijl de traditionele reflex is regie houden en vooral veel regelen. Natuurlijk willen we geen gemeente die wegkijkt, maar een gemeente die naast inwoners en ondernemers staat om op te lossen en mogelijk te maken. De tijd van de alwetende overheid die het voor de inwoners kan bedenken en bepalen is voorbij. De conclusie kan niet anders zijn dan dat dit van de lokale politiek vernieuwing vraagt in de manier van werken, besluitvorming en samenwerking. Hoe? Dat ligt niet vast en ook dat is vernieuwing: het bestaande loslaten om het nieuwe te laten ontstaan. Daar hebben we lef en daadkracht voor nodig en politici die open en eerlijk optreden. Eind april hebben wij onze collega politici uitgenodigd voor een gesprek om, los van de onderhandelingen, met elkaar van gedachten te wisselen. De reacties zijn nog wat schoorvoetend, maar wij geven niet op. Wij blijven ons inzetten voor de vernieuwing van de politiek waarin we ons samen inzetten voor onze gemeente!