Zutphen, Noorderhaven, wonen, nieuwbouw

Betaalbaar & prettig wonen

Iedereen moet kunnen wonen in een betaalbaar en energiezuinig huis in een groene en levendige omgeving, waar je je veilig en prettig voelt.

GroenLinks wil een gemeente zonder zwerfafval, met schone lucht en zo min mogelijk geluidsoverlast. Woningcorporaties moeten hun woonvoorraad verduurzamen: goed voor het milieu, lagere energierekening en werkgelegenheid. GroenLinks steunt Wijk van de Toekomst. Nieuwbouw is wat ons betreft ook energieneutraal en aardgasloos.

We willen een tweedeling in de wijken tussen hoge en lage inkomens voorkomen. Zutphen moet aantrekkelijk en betaalbaar zijn voor jong & oud, studenten & starters en voor mensen met lage & hoge inkomens. Tiny houses kunnen een duurzame oplossing bieden voor jongerenhuisvesting. GroenLinks zet zich in voor leefbare, groene wijken met voldoende speelplekken en een openbare ruimte die geschikt is voor kinderen. Natuurinclusief bouwen moet de norm zijn bij nieuwbouw, renovatie en alle stadsinrichtingsprojecten, met voldoende groene en bloemrijke plekken, op straatniveau en op daken.

Zutphens levendige binnenstad is ooit bekroond en kenmerkt zich door kleine, bijzondere detailhandel. Deze diversiteit moet behouden blijven. We willen een warm bad zijn voor kleine ondernemers die de binnenstad verrijken met hun aanbod. De gemeente denkt mee in kansen en werpt zo weinig mogelijk drempels op om ondernemerschap in de binnenstad te laten bloeien.