Initiatief van inwoners

GroenLinks wil dat de gemeente inwoners uitdaagt en stimuleert om zelf initiatieven te nemen en mensen daarbij ondersteunt.

Aan Right to Challenge moet maximale ruimte gegeven worden. Daarmee mogen inwoners de gemeente uitdagen om bijvoorbeeld zelf de zorg in de buurt te organiseren. Motie Right to Challenge

Ook wil GroenLinks dat Zutphen werk maakt van de burgerbegroting die op ons initiatief is ingevoerd. Met de burgerbegroting kunnen inwoners aangeven waar het geld binnen de gemeente aan wordt uitgegeven.

GroenLinks Zutphen wil dat de gemeente ondernemende en initiatiefnemende burgers actief faciliteert en ondersteunt.