markt, zutphen, toerisme

Toerisme en cultuur

Het kunst- en cultuuraanbod in combinatie met de oude binnenstad en het prachtige buitengebied zorgt ervoor dat veel toeristen Zutphen weten te vinden. Toerisme is belangrijk voor werkgelegenheid, omzet in winkels en het behoud van een breed palet aan festivals en kunstmanifestaties.

Alle inwoners profiteren van het kunst- en cultuuraanbod, daarom blijft GroenLinks zich inzetten voor een sterke profilering van Zutphen, goede informatievoorziening en een breed aanbod aan activiteiten in samenwerking met de regio's Hanzesteden en Achterhoek, ondernemers en organisaties. Zutphen ligt midden in de natuur. De IJssel, de landgoederen, de bossen en natuurgebieden sieren ons buitengebied. Een fraai en levendig landschap trekt ook toeristen aan, die op hun beurt bijdragen aan de lokale economie. De veiligheid van wandelaars en fietsers staat voorop.

We willen cultureel ondernemerschap in Zutphen bevorderen door kleinere initiatieven te ondersteunen en ruimte te geven en door de grotere organisaties uit te dagen tot meer samenwerking. Het Geelvinck Muziekmuseum moet voor Zutphen behouden blijven. De grote cultuurinstellingen ontvangen jaarlijks subsidie van de gemeente, omdat zij een belangrijke basisfunctie hebben. Wat GroenLinks betreft geeft hen dit ook een verantwoordelijkheid om de kleinschaligere initiatieven te ondersteunen en zichtbaarheid te geven.

De gemeente moet in goede samenspraak met organisatoren van festivals & evenementen en omwonenden heldere afspraken neerleggen en samen kijken hoe het wél kan en wat daarvoor nodig is.