Wind- en zonne-energie

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die dat kan stoppen. Daarom moeten er de komende jaren grote stappen worden gezet om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Nederland heeft zich ten doel gesteld om in 2020 minstens 14% hernieuwbare energie op te wekken, Zutphen haalt nu 3,6%. Werk aan de winkel!

GroenLinks wil dat de gemeente het Gelders Energieakkoord vertaalt naar een Zutphens Energieakkoord om de milieudoelen op tijd te halen.

We ondersteunen initiatieven van inwoners die bijvoorbeeld zonnepanelen op daken willen leggen en willen dat de gemeente duurzame energie de ruimte geeft. Ook steunen we de lopende initiatieven voor drie windmolens langs het Twentekanaal ter hoogte van het bedrijventerrein De Mars.

We zijn geen voorstander van een biomassacentrale; zo’n centrale slurpt subsidie en levert veel te weinig milieuwinst op.