Windmolens Zutphen

Zutphens Energieakkoord

We zijn de eerste generatie die de gevolgen van klimaatverandering merkt en de laatste die dat kan stoppen. Wij gaan die uitdaging graag aan en willen elke mogelijkheid aangrijpen om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.

GroenLinks wil dat de gemeente het Gelders Energieakkoord vertaalt naar een Zutphens Energieakkoord om de milieudoelen op tijd te halen.

We ondersteunen initiatieven van inwoners die bijvoorbeeld zonnepanelen op daken willen leggen en willen dat de gemeente duurzame energie de ruimte geeft. GroenLinks steunt Wijk van de Toekomst, waarbij wordt gekeken hoe woningen gezamenlijk energiezuinig en aardgasloos kunnen worden gemaakt, en de lopende initiatieven voor windmolens langs het Twentekanaal. We zijn geen voorstander van een biomassacentrale; zo’n centrale slurpt subsidie en levert veel te weinig milieuwinst op.

GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circulaire economie; grondstoffen zijn geen afval, maar worden telkens opnieuw hergebruikt. Ons streven is dat in 2035 nog maar 25 kg restafval per inwoner wordt geproduceerd. We willen dat de gemeente afspraken maakt met bedrijven over milieuprestaties en innovaties, bij voorbeeld door ‘green deals’. Scholen én bedrijven afval moeten scheiden en dit moet gescheiden verwerkt worden, hiervoor moet het programma BClean op het Baudartius uitgebreid worden naar alle scholen en naar bedrijven binnen de gemeente.

De gemeente dient haar voorbeeldrol serieus te nemen en zelf aanjager worden door gemeentehuis, scholen en andere gebouwen in gemeentelijk bezit binnen 10 jaar te verduurzamen.

GroenLinks wil dat de gemeente een actieplan maatschappelijk verantwoord inkopen opstelt, met als doel binnen enkele jaren volledig duurzaam en zo veel mogelijk ‘fair trade’ en circulair in te kopen.