Bijeenkomst Broederenklooster: Zutphen & Cultuur

In de huiskamer sfeer van cafe de Schatkamer kwamen Zutphense GroenLinks leden woensdag 28 november bij elkaar om met elkaar te spreken over het Broederenklooster. Dankzij het voorzitterschap van bestuurslid Jaap Meijer werd het een open en constructief gesprek. Sprekers zorgden voor inhoudelijke en beeldende toelichting en iedere aanwezige was in de gelegenheid een eigen punt aan te dragen.

Gerard Huis in ’t Veld deed als Directeur van de Graafschap Bibliotheken de aftrap. Hij vertelde welke partijen betrokken zijn bij het project en wat kort de afwegingen zijn geweest. “Het is belangrijk dat we Zutphen op de kaart zetten. Kunst en Cultuur spelen daarbij een belangrijke rol. Als mensen gaan verhuizen moeten ze aan Zutphen denken. Door de bezuinigingen hebben alle instellingen het zwaar, zonder een plan als het Broederenklooster wordt het financieel moeilijk haalbaar om te behouden wat we hebben, laat staan te vernieuwen.” Daarbij benadrukt Gerard dat hij veel kansen ziet om door samenwerking meer te bereiken dan nu. Een van de aanwezigen noemt het 1+1=3.

Franje in tijden van kaalslag

Vanuit de landelijke Cultuurwerkgroep van GroenLinks is Frank Gunning naar Zutphen afgereisd. Hij is zelf cultureel ondernemer en vertelt vol passie over mogelijkheden om cultuur kansen te geven. De kaalslag door de bezuinigingen ziet hij in zijn dagelijks leven voortdurend. Juist daarom is het in zijn ogen belangrijk dat bestuurders durven investeren in cultuur. “Het ‘potje’ voor Kunst&Cultuur is een apart eigen potje, dat moet je niet zien als iets waarmee je eventueel andere gaten kunt dichten. Hoe erg het ook is dat er op vele gebieden pijnlijke bezuinigingen gedaan worden. Cultuur laat zich niet kwantificeren, maar heeft zo ontzettend veel waarde. Durf wat franje te bieden, ook in tijden van kaalslag.” Zij stelling is dat de overheid een faciliterende rol heeft en er juist ruimte moet zijn voor cultureel ondernemerschap.

Een stad die leeft, beweegt

Pieter van der Ploeg neemt ons met mooie foto’s mee naar het Broederenklooster. Hoe zag het er vroeger uit, wat zijn de plannen voor de toekomst. Daarbij laat hij ook andere voorbeelden van mooie combinaties van oud en nieuwbouw zien. Denk aan het Stadhuis in Zutphen, daar waren we ook allemaal wat huiverig voor, maar moet je zien hoe trots we daar nu op kunnen zijn. Hij eindigt met de tekst: Een stad die leeft, beweegt.

Zutphen als creatieve bruisende stad

Vanuit de fractie van GroenLinks Zutphen geeft Christina Oosterhoff toelichting op de overwegingen van de fractie. Via deze link vind je de uitgebreide versie hiervan: http://zutphen.groenlinks.nl/node/90790. Daarbij komt ook het zijn van een coalitiepartij versus een oppositiepartij ter sprake. Het liefst voeren de leden natuurlijk volledig het eigen verkiezingsprogramma uit, dus moeten heel veel Zutphenaren GroenLinks gaan stemmen in 2014 ;-)

Duurzaamheid

Bij het onderdeel over de vorm van het Broederenklooster betoogt Just de Wijs dat er kansen liggen om het gebouw duurzamer te bouwen. Hij noemt GroenLinks bij uitstek de partij met duurzame idealen, dus roept de fractie op deze handschoen op te pakken. Aansluitend daarop worden een aantal andere opties aangedragen: kan het postkantoor gebruikt worden of kan het niet toch in de bestaande bouw? De fractie geeft aan dat deze opties onderzocht zijn en dat het Broederenklooster met nieuwbouw steeds als beste uit het onderzoek is gekomen.

Open plan proces

Het belang van een open plan proces is iets waar iedereen het over eens is. Vooral de pijnpunten zoals het Gideon monument, de horeca mogelijkheid en de samenwerking met de Hanzehof zullen daarbij goed bekeken moeten worden. Daarbij is de taak voor de betrokken partijen, zowel politiek als de organisatie, om beter te vertellen waarom zij enthousiast zijn over deze plannen. We sluiten af met de constatering dat we allemaal trots zijn op Zutphen en de stad graag ontwikkelen als een bruisend cultureel centrum.