Buurtsportcoaches

Onlangs kregen we in de raad een update over het project buurtsportcoaches. Graag praten we jullie bij!

Een buurtsportcoach is kortweg iemand die aan de slag gaat in de wijk om meer mensen aan het bewegen te krijgen. Ter inspiratie een praktijkvoorbeeld uit Zutphen van voetbalclub AZC die eigenlijk al werkt met een buurtsportcoach, in hun woorden 'verenigingscoach'. Kijk hier voor meer informatie: http://www.knvb.nl/kennis/vrijwilligers/praktijkverhalen/een-goede-verenigingscoach-betaalt-zich-uit.

Het Rijk heeft een flinke cofinanciering beschikbaar gesteld aan Zutphen voor 9,6 fte aan buurtsportcoaches. Het Rijk betaalt 40% van de kosten, dat is € 200.000. Het plan is dat de overige 60% door verenigingen, zorginstellingen, scholen en dergelijke wordt betaald. De gemeente legt in principe geen nieuw geld erbij. De buurtsportcoaches komen niet in dienst van de gemeente.

Het enthousiasme in Zutphen is groot. Er is nu een kwartiermaker aan de slag, die inventariseert alle ideeën en wensen. Heb je een project die hierbij past? Aanmelden voor het spreekuur kan nog steeds, stuur dan email naar de kwartiermaker Rens van Kleij: info@sportmaatwerk.nl ovv buurtsportcoach Zutphen (en een afschrift naar gemeente Zutphen info@zutphen.nl).

GroenLinks vindt sport en bewegen erg belangrijk en ondersteunt het project buurtsportcoaches. Wel hebben we gepleit voor goede koppeling met bijvoorbeeld jongerenwerk, buurtwerk, zorginstellingen èn kansen voor bewegen in de openbare ruimte (natuurspeeltuinen!). Zodat ook echt de doelgroepen bereikt worden die het nodig hebben en er tevens aansluiting is bij de inzet van de gemeente.
Ook hebben we gevraagd naar de effecten op langere termijn en de monitoring hiervan. Zo kunnen we in de gaten houden of de buurtsportcoaches een goed middel zijn voor het doel: iedereen kan meedoen aan sport en bewegen. Ons standpunt over sport: https://zutphen.groenlinks.nl/standpunten/onderwijs.

Sylvie Uenk