Liza Luesink
Liza Luesink

GroenLinks kiest unaniem voor Liza Luesink als lijsttrekker

Tijdens een extra Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 september hebben de leden van GroenLinks Zutphen Liza Luesink benoemd als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. Veel leden en andere geïnteresseerden in GroenLinks verzamelden zich in cafe Uffie’s aan de Houtmarkt, waar zij unaniem hun hand opstaken voor de huidige fractievoorzitter van GroenLinks. Tijdens een volgende ledenvergadering op 31 oktober zal GroenLinks de rest van de kieslijst en haar verkiezingsprogramma vaststellen.

Liza staat voor nieuwe, frisse politiek

De kandidatencommissie over Liza Luesink: “Liza kan met recht 'het gezicht van GroenLinks Zutphen'  worden genoemd. Ze is een perfectionist die doorwerkt tot ze tevreden is. Ze daagt anderen uit te groeien en versterkt vertrouwen door vooral sámen te groeien. Liza staat voor een nieuwe, frisse politiek: een politiek van mensen werkelijk serieus nemen, van lef hebben, van durven en experimenteren.”

 

 

 

“Samen het verschil maken”

Liza Luesink over haar verkiezing als lijsttrekker: “Voor iedereen in Zutphen en Warnsveld is het merkbaar een tijd van verandering.  Bijvoorbeeld de manier waarop zorg en werk geregeld is of hoe we een grote groep asielzoekers warm welkom hebben geheten. Voor mij was deze collegeperiode ‘never a dull moment’. Onze gemeente is volop in ontwikkeling, er gaat veel goed, maar er kan ook veel beter.  Zoals bijvoorbeeld meer ruimte voor initiatieven van inwoners en ondernemers. GroenLinks gaat voorop in deze zoektocht naar de nieuwe rol van overheid en politiek. Samen kunnen we het verschil maken! Doe je mee?