Campagne aftrap Zutphen
Campagne aftrap Zutphen

Mooi begin van een nieuwe campagnetijd

Op zaterdag 7 februari jl. zijn we met een mooie delegatie uit Zutphen aanwezig geweest op het GroenLinks Congres in Amersfoort. Niet alleen de ambiance van de locatie in de Rijtuigenloods was fantastisch maar ook de speeches en aangenomen moties hebben mij aangenaam verrast.

Aankomende 18 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen en zoals te lezen is op onze website (kijk hier voor meer informatie) zijn deze verkiezingen ook bepalend voor de Eerste Kamer. Zoals gedeputeerde Mariette Pennarts uit Utrecht ons vertelde: ”Je krijgt drie voor de prijs van één met deze verkiezingen, namelijk de Provinciale Staten, de Waterschappen én de Eerste Kamer!
Tineke Strik werd tijdens het congres gekozen als lijsttrekker voor de Eerste Kamer.

Moties

Wat mij opviel tijdens het congres was de grote hoeveelheid moties die waren ingediend door verschillende afdelingen uit het land. Er zaten zeker een paar zeer verrassende moties tussen. Zo werd onder meer de motie aangenomen om sekse registratie af te schaffen evenals de motie om er voor te zorgen dat het hoger onderwijs betaalbaar en toegankelijk blijft. Ook werd er met overtuiging gestemd voor de motie basisinkomen.

Vooral die laatste motie speelt ook in Zutphen een rol bij onze fractie. Op de agenda van onze fractie staat onder meer armoedebestrijding en in het kader daarvan heeft onlangs een gesprek plaatsgevonden met ons oud-raadslid Johan Luijendijk. Johan is niet alleen met onze fractie in gesprek maar ook met andere partijen om te kijken naar mogelijkheden om mensen in de bijstand meer in hun eigen kracht te zetten en om deze mensen meer mogelijkheden te bieden. Een vorm van basisinkomen die lokaal ingezet kan worden. We gaan hier de komende maanden ongetwijfeld meer van horen.

Tijd voor verandering

Tijdens het lunchprogramma hebben we geluisterd naar een interessante lezing ‘Nieuwe nivellering’ van Jesse Klaver. Hij vertelde ons dat hij staat voor een nieuwe nivelleringspolitiek en dat met de mythe: ‘economische groei is voor iedereen het beste’, maar eens gebroken moet worden. Hij pleit er voor deze mythe niet meer mee te nemen in de nieuwe linkse politiek. Weg met het econoïsme!

Op verschillende niveaus is er al sprake van verandering. Voorbeelden hiervan zijn de aangenomen motie basisinkomen, de Tweede Kamerfractie die werk maakt van verandering van het huidige belastingstelsel en tevens is zij er op uit ook de multinationals (meer) belasting te laten betalen. Dit zijn volgens Jesse allemaal tekenen dat er veel kan gaan veranderen en dat verandering mogelijk al gaande is.

Zo heeft de komst van Thomas Piketty veel meer aandacht gekregen, dan van te voren werd verwacht. Ook het feit dat mensen als Thomas Piketty en Naomi Klein volle zalen trekken, onderstreept het gevoel van aankomende veranderingen. Het is dan ook mooi dat onze eigen GroenLinks fractie hier lokaal ook al naar kijkt. In Zutphen en Warnsveld staan thema’s als armoedebestrijding, betaalbaar wonen en duurzaamheid stevig op de agenda.

Motie Jelis van Leeuwen

Naast het werk van onze fractie en wethouder krijgen we ook mooie ideeën en voorstellen van onze leden. Zo heeft Jelis van Leeuwen een prachtige motie voorbereid, die helaas een dag te laat niet meer werd opgenomen voor het congres. Maar dat doet aan de inhoud niets af.

Jelis van Leeuwen heeft de volgende motie opgesteld gebaseerd op artikel 1 uit de grondwet:
'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”.

De motie komt voort uit artikel 1 van de grondwet en pleit er voor dat wij in Nederland dit grondbeginsel meer en meer naleven. Dit onder meer door het bevorderen van de toepassing van het artikel door het artikel in alle geledingen meer aan de orde te brengen. Het daadwerkelijk in de (basis-)onderwijsdoelstellingen op te laten nemen en het net als in het Zutphense gemeentehuis in alle rijks- en overheidsgebouwen zichtbaar te maken. Maar ook door het wetwijzigingsvoorstel van art. 1 waarin tevens ‘seksuele geaardheid, fysieke en/of verstandelijke beperking’ wordt opgenomen.

De motie heeft het landelijke congres dan niet gehaald, maar lokaal zijn we zeker bereid om te kijken wat we er nog meer mee kunnen doen. Bij navraag blijkt dat veel methoden op onze scholen al wel zijn voorzien van lessen over artikel 1 van de grondwet maar is dit belangrijke artikel nog vrijwel nergens zichtbaar.

Agenda GroenLinks Zutphen-Warnsveld

De komende weken staat er veel op de Zutphense agenda met onder meer de uitreiking van het Rode Lintje op 4 maart en de verkiezingen op 18 maart.

Aftrap Gelderse campagne

Op zaterdag 14 februari hadden wij in Zutphen en Warnsveld de aftrap van de Gelderse campagne voor de Provinciale Staten verkiezingen. Onze nummer 1 op de lijst Nelson Verheul kwam samen met Anne Doppen (nr. 2), Wouter Witteveen (nr. 7) en Frans Bruning (nr. 9) kennis maken met de bevolking in Zutphen en Warnsveld. Met aandacht voor de fiets, plastic soup, schone energie en ruimte voor kunst en cultuur zijn we op stap gegaan in Warnsveld op de Dreiumme en in Zutphen op de Markt. Een kleine delegatie onder leiding van Liza Luesink (onze fractie voorzitter) is in gesprek geweest met directeur Gerard huis in ’t Veld van de Graafschap Bibliotheken. Dit gesprek ging met name over het belang van de gemeente Zutphen om de bibliotheek te behouden en het als kernpunt in het totale cultuurplan te laten staan.

Nelson Verheul heeft in dit gesprek goed uit kunnen leggen hoe belangrijk de provincie is voor kunst en cultuur en heeft daarbij onze eigen fractie en de directeur van de bibliotheek van goede informatie kunnen voorzien. (meer informatie: lees hier)

Uitreiking Rode Lintje

Voor de uitreiking van het Rode Lintje stromen de nominaties op dit moment binnen (nominaties: lees hier). Op 4 maart a.s. vindt de uitreiking plaats bij de winnaar van het vorige lintje, Theaterwerkplaats de Rode Hoed. Een speciale commissie bestaande uit bestuursleden en actieve leden maken deze jaarlijkse prijs weer mogelijk. Het lintje is dit keer rood, omdat we gaan voor een sociaal t(/l)intje.

Komend najaar zal het jaarlijkse groene lintje voor een duurzame prijs weer worden uitgereikt.

Wist u dat…

En wist u dat u ons altijd de eerste vrijdag van de maand vanaf 17.00 uur kunt vinden in het Koelhuis? Er zijn altijd afgevaardigden van de fractie en het bestuur aanwezig om onder het genot van een drankje in een ontspannen sfeer met u in gesprek te gaan. Ook wil ik u er alvast op wijzen dat de eerst volgende Algemene Leden Vergadering (ALV) zal plaatsvinden op 9 april, op een nog nader te bepalen interessante locatie.

Er staat dus voor de komende periode veel op de agenda. Maar het feit dat bestuur, fractie, wethouder en de leden zo nauw met elkaar in contact staan zodat ruimte gevoeld wordt om eigen ideeën in te brengen, maakt mij een trots voorzitter van het bestuur van de afdeling Zutphen - Warnsveld.

Tot gauw!

Martine Westerik
Voorzitter bestuur
GroenLinks Zutphen - Warnsveld