Paulus Potterstraat
Paulus Potterstraat

Motie: Paulus Potterstraat goed op weg

Afgelopen maandag kwam onze motie Paulus Potterstraat goed op weg in de raad. Met unanieme stemmen is deze motie aangenomen en heeft de wethouder in ieder geval al gelijk een aantal toezeggingen gedaan.

  • Voor de zomer komt er een inspraakavond voor omwonenden, ondernemers en de scholen

  • Op korte termijn zullen er verkeersmetingen verricht worden

  • Er volgt ook op korte termijn een meting van eventuele globale kosten

De wethouder zegt dus op korte termijn geen concrete aanpassingen te zullen laten verrichten, maar eerst de feiten uit het onderzoek en de metingen aftewachten en dat oplossingen en ideeën aangedragen door belanghebbenden meegenomen en gewogen gaan worden.

Lees hieronder mijn betoog van afgelopen raadsvergadering en het recente bericht hierover van Lokaal Gelderland:

Lokaal Gelderland

Over dit onderwerp is veel gesproken en helaas afgelopen week ook in de praktijk weer gebleken hoe het er in deze straat aan toe gaat. Lokaal Gelderland stapte op de fiets en maakte een duidelijk filmpje en afgelopen vrijdag helaas het nieuwsbericht dat er een auto total loss is afgevoerd, nadat deze een busje over het hoofd heeft gezien, bij het oprijden van de Paulus Potterstraat na een bezoek aan de Rozenhof. 

Voor mij begon het twee jaar geleden toen ik naar huis fietste. Als ik bijna bij de fietsbrug ben, zie ik een jongen de fietsbrug afkomen en op hetzelfde moment een auto achteruitrijden onderaan de fietsbrug. Wat ik vermoedde werd werkelijkheid, de jongen vloog nog geen paar seconden later door de lucht. Het bleek ook nog eens een leerling van mijn school te zijn en godzijdank had hij op een paar blauwe plekken na, geen letsel.

Vanaf dat moment ga je anders kijken en vallen er meer dingen op. Tegelijkertijd zijn we benaderd door omwonenden over schades aan auto’s en vaak dubbel geparkeerde auto’s met onoverzichtelijkheid en onveiligheid tot gevolg. Ook zijn we door scholen benaderd over de onveilige situaties die zich in deze straat voordoen. Tijd om hier eens dieper in te duiken. Het feit dat in 1996 en 2008 deze straat al als primaire fietsroute is aangeduid en het niet meer dan logisch is dat deze straat aan de bestaande doorstroomroute wordt gekoppeld, die aan beide zijden van zowel Warnsveld als het centrum reeds liggen, lijkt ons niet meer dan logisch. Maak de straat overzichtelijk! Ook omwonenden, de scholen en de ondernemers hebben goede oplossingen aangedragen voor verbetering. Dit kan en moet dus anders. 

De wethouder geeft aan bezig te zijn met de Paulus Potterstraat. Dit willen wij dan ook gauw zien in daadkracht. Het wordt tijd dat er snel wat gedaan wordt en er gehoor gegeven gaat worden aan de beslissingen reeds door de raad in 1996 en wederom in 2008 genomen.

Daarom dragen wij het college op om:

 

  • De fietsstraat in 2019 te realiseren en daarvoor in de begroting van 2019 een reservering op te nemen binnen het investeringsprogramma
  • Het budget van onderhoud mede te gebruiken om de doorstroom/fietsroute te realiseren. (heeft immers stil gelegen door eerdere raadsbesluiten om de straat aan te pakken)
  • De fietsroute vanuit Leesten en Warnsveld door te trekken over de Paulus Potterstraat naar het centrum
  • Bewoners, scholen en ondernemers aan de Paulus Potterstraat en deel Berkenlaan mee te nemen in de te realiseren plannen, gezien hun goede oplossingen en beeld, kennis van deze straat

Martine Westerik
Fractie GroenLinks Zutphen-Warnsveld