Veiligheid voor iedereen
Veiligheid voor iedereen

Veiligheid voor iedereen!

'Mijn grootste drive om de politiek in te gaan is iets te kunnen beteken voor mensen, een klein verschil maken voor mensen die het zelf niet kunnen, willen of durven, maar ook zaken bespreekbaar en zichtbaar maken'.

Zondag 29 september was een dag waarop veel van de passies van Irene Kleinrensink samen kwamen: tijdens een middag over LHBTI en veiligheid had ze de dankbare taak de discussie te vertolken voor een paar jonge vluchtelingen

De initiatiefgroep LHBTI organiseert om de maand een “Café Inclusief”. Na het “ABC van het LHBTI” en het presenteren van het Plan van Aanpak van onze initiatiefgroep, was nu “veiligheid” onderwerp van gesprek 

Veiligheid is binnen de LHBTI-gemeenschap een belangrijk onderwerp. Helaas ondervinden LHBTI-ers daar nog steeds de negatieve kanten van, ook in Zutphen. In het weekend mijden velen de horecagelegenheden in het centrum van onze stad. Niet alleen is hand in hand lopen uitgesloten maar überhaupt gaat het tonen van affectie met je vriend of vriendin heel vaak niet zonder commentaar of intimidatie. 

Samen met Burgemeester Annemieke Vermeulen spraken we over veiligheid in de stad. Het is een interessante discussie. Er worden weinig meldingen gedaan van discriminatie, dus Zutphen lijkt voor de overheidsinstanties veilig. Toch blijkt tijdens het openhartige gesprek dat LHBTI-ers dit anders ervaren, maar: wanneer maak je zo'n melding? Als iemand "flikker" roept als je hand in hand loopt? Als iemand naar je spuugt? Of pas als er geweld wordt gebruikt? De meningen zijn divers. 

Het is schrijnend te horen dat veel mensen het al normaal vinden als ze op straat worden uitgescholden voor homo of flikker, dat ze maar schamper meelachen als iemand na het sporten zegt: “laat je zeepje niet vallen, want die homo is er ook bij!” 

Het is mooi dat er een paar jongens van het AZC aanwezig zijn, zij geven weer een heel andere kijk op veiligheid…. Zij zitten hier omdat ze in hun eigen land écht niet veilig zijn om hun geaardheid. Zij komen uit Rusland en voelen zich hier zeer veilig en willen graag trots op de foto met onze burgemeester, ook willen ze graag dat deze foto wordt verspreid op facebook.

Dat neemt natuurlijk niet weg dat íederéén zich veilig moet kunnen voelen in onze stad of waar dan ook ter wereld. LHBTI moet onderwerp van gesprek zijn op scholen, sportclubs en verzorgingstehuizen. Er is nog genoeg werk te doen in dat opzicht!

 

LHBTI
Niet alle lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI's) voelen zich veilig genoeg om ‘uit de kast’ te komen. Het kabinet wil dat iedereen zichzelf kan zijn. Daarom is het belangrijk dat de maatschappij LHBTI’s meer accepteert. Zutphen sluit zich hier als regenbooggemeente bij aan en zet zich hier voor in.

 

Het is alweer drie jaar geleden dat de Gemeenteraad van Zutphen discussieerde over het idee van een Regenboogzebrapad op het Stationsplein. Victor Boldewijn was hierbij onder andere initiatiefnemer. Dat idee werd niet omarmd, maar er werd wel geconcludeerd dat Zutphen een actief LHBTI-beleid zou moeten voeren.

 

D66, GroenLinks en de VVD trokken zich die boodschap aan en gingen samen met twee ambassadeurs van het COC aan de slag in de Initiatiefgroep LHBTI.  Toen Victor Boldewijn uit de politiek vertrok, vroeg hij Irene Kleinrensink zijn plaats in te nemen.

 

Inmiddels bestaat de initiatiefgroep uit drie raadsleden: Karin van Wamel, Antje van Dijk en Irene Kleinrensink en de ambassadeurs van het COC (Paul Woerlee en Cor Witbraad), de huidige wethouder (Mathijs ten Broeke met ambtelijke ondersteuning).

 

Nadat in de raadsvergadering van 8 juli 2019 het “initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente, met Plan van Aanpak 2019-2020” met een grote meerderheid is gesteund,  is de initiatiefgroep enthousiast aan de slag gegaan om haar werkzaamheden voort te zetten. Naast de wedstijd “maak Zutphen zichtbaar als regenbooggemeente”, organiseert de initiatiefgroep om de maand een “Café Inclusief”.

 

Helaas is het nog steeds zo dat jongeren op school niet openlijk voor hun geaardheid durven uit te komen en blijkt dat zelfs volwassen stellen niet hand in hand durven te lopen in onze stad. Zutphen, een regenbooggemeente die helaas toch soms onveilig voelt: werk aan de winkel dus!

 

De initiatiefgroep is zeer gedreven het mooie Zutphen veilig te maken voor iedereen! Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, tansgender, interseksueel en alle kleuren hier tussen en hier buiten.