Liza Luesink
Liza Luesink

Beste leden, beste lezers,

Omdat niet iedereen bij de ledenavond aanwezig was, hierbij een update! Naar voorbeeld van Jesse Klaver vanuit de fractievoorzitter (Liza). Dit is meteen één van de afspraken die we gemaakt hebben: we gaan jullie (nog) vaker bijpraten!

Het nieuwe zwembad de IJsselslag gaf ons op blauwe slofjes een kijkje achter de schermen. Van boven tot onder vol met techniek om zoveel mogelijk energie te besparen; denk aan warmtewinning en regenwater door de toiletten. Daarna hebben we, zoals één van de nieuwe leden Nico zei “in een transparant aquarium” met elkaar van gedachten gewisseld.

 

Gefeliciteerd met jullie nieuwe voorzitter!

Sylvie werd met enthousiaste reacties officieel benoemd als nieuwe voorzitter van het afdelingsbestuur en Patrick als secretaris. De nieuwe voorzitter kwam meteen met het bericht dat het goed gaat met de afdeling en dat we een mooi aantal nieuwe en actieve leden mogen verwelkomen. Het bestuur heeft leuke zichtbare activiteiten georganiseerd zoals het rode lintje met ijsjes op de praebsterkamp en de oproep voor het groene lintje staat alweer online. Weet je nog initiatieven die zich inzetten voor duurzame onderwerpen? Mail naar zutphen@groenlinks.nl

(weer een) Nieuw college

Natuurlijk vertelden we over de formatie en de keuze voor de vijfde wethouder, zie dit artikel (en de updates van mei, oktober en november). Ook lichtte onze wethouder Patricia toe hoe zij het proces ervaren heeft en wat onze afweging is geweest om de portefeuille duurzaamheid ter beschikking te stellen, lees ook haar stuk op de site. De leden vroegen extra aandacht voor het groene profiel. De fractie neemt dit mee en maakt gebruik van de input uit de raadsbrede werkgroep groen.

Al met al was de formatie een uitdagend traject waarbij we goed hebben samengewerkt en ons handelen gekenmerkt werd door waarden die we met elkaar benoemd hebben: open, eerlijk, intuïtief en vol reflectie. Tijdens de ledenavond konden we hierover in gesprek en als er nog vragen zijn: stel ze gerust!

Update vanuit de fractie Christina vertelde over haar amendement op de visie landelijk gebied waarin we samen met de stadspartij pleiten voor betere bescherming van het kleinschalige karakter van agrarisch gebied. Helaas heeft het amendement het niet gehaald, omdat andere partijen dachten dat het heus zo’n vaart niet zou lopen. Onterecht, maar het was goed om dit gesprek te voeren en wij stemden vervolgens goed onderbouwd tegen de visie.

De Hanzehof is een andere portefeuille waar Christina druk mee is. Het onderwerp leeft en zo’n 200 mensen hadden de storm getrotseerd om bij de vergadering te zijn. We hebben besproken dat we het vooral moeten hebben over de waarde van de Hanzehof en hoe die beter benut kan worden, ook vooral buiten de bestaande kaders. Wij zijn er dus voor dat er een verkenning van verschillende mogelijkheden gedaan gaat worden.

Martine is net begonnen als forumlid en vertelde over haar debuut bij het forum over fietsparkeren. Dit onderwerp is op initiatief van André (die niet bij de ALV kon zijn) geagendeerd. Lees hier ook dit artikel. Maandag 14 december dienen we de motie in waarin we het college oproepen actief aan de slag te gaan met beter fietsparkeren in de binnenstad. Deze motie kan al op brede steun rekenen. Daarnaast vertelde Martine over de Vispoortbrug: binnenkort vertelt ze hierover op de site.

Victor deelde zijn verbazing dat hij tegelijk met het forum over de Vispoortbrug in een zaaltje met nauwelijks publiek zat waar het ging over de Vangnetregeling en de vele miljoenen die hiermee gemoeid zijn. Nogal een belangrijk onderwerp: Zutphen krijgt vanuit het Rijk te weinig geld voor het grote aantal bijstandsgerechtigden. Om in aanmerking te komen voor extra financiële ondersteuning kan de vangnetregeling worden aangevraagd. Victor vindt de voorgestelde maatregelen op onderdelen te repressief en teveel bij de klanten van het Plein neergelegd. Hij zet een zienswijze op papier waarin in ieder geval beschreven wordt dat er flexibel met regels om moet kunnen worden gegaan. Maatwerk is in veel situaties echt nodig: uitgaan van vertrouwen, geen wantrouwen wat ons betreft!

Ook armoede staat hoog op onze agenda: wij willen dat niemand in armoede leeft en zeker kinderen niet. In Zutphen hebben we nog veel te doen, want door armoede ontstaan ook veel problemen op andere levensgebieden. Preventie is dus belangrijk! Denk aan goede budgetbegeleiding en geen lange wachttijden voor sanering. Het al eerder door ons genoemde Goede Gieren project is hier een mooi voorbeeld van. Help mensen om bekend te zijn met regelingen en laat ze niet verdwalen. En geef mensen de kans om hun krachten te ontwikkelen door echt met ze in gesprek te gaan.

Het onderwerp vluchtelingen werd door aanwezige leden geagendeerd. We kregen de suggestie mee om de wethouder aan te zetten met een helder plan naar buiten te komen hoe Zutphen met de komst van de AZC’s het grote aantal vluchtelingen goed op kan vangen, zodat we allemaal weten hoe en waar we kunnen bijdragen. Dat gaan we doen.

Tot slot vertelde ik over het succes van het behoud van de rechtbank in Zutphen. Het mooie is dat de petitie op initiatief van GroenLinks, waar ook veel leden aan meegeholpen hebben, de motor is geweest om mensen op de been te krijgen #ikstavoorderechtbank. Daarnaast is ons initiatiefvoorstel 2GetThere unaniem aangenomen waardoor Zutphen in 2016 start met een pilot om jongeren door jongeren te laten coachen naar school, werk of zorg. Ook werken we aan een experiment met een vorm van basisinkomen/meer vertrouwen en gaan we dankzij onze motie begin 2016 op een nieuwe manier de begroting van 2017 maken, namelijk met inwoners!

Dan rest mij alleen nog de uitnodiging dat jullie altijd welkom zijn om een keer aan te schuiven bij de fractievergadering. Laat het even weten aan onze fractie-assistent Eva (evavanboxem@gmail.com) en je krijgt de agenda.

De lengte van deze mail alleen al is het bewijs dat we vaker dit soort updates moeten doen, dus dat is alvast een van onze goede voornemens voor het nieuwe jaar!

Fijn Sinterklaasweekend gewenst!
Hartelijke groeten,
Liza Luesink